הגר"ח קנייבסקי נחשף לראשונה לכתבי אביו: "כתב היד נראה שלו"
(צילום: דוד זר)

יהדות

הגר"ח קנייבסקי נחשף לראשונה לכתבי אביו: "כתב היד נראה שלו"

בסרטון מיוחד נראה מרן שר התורה עם הרב טיגר, תלמידו, כשהם עוסקים בתורתו של הסטייפלר אביו של הרב בסוגייה על רבנו ירוחם. צפו בגאון רבי חיים קנייבסקי עם תלמידו ומקורבו הגדול הרה"ג אורי טיגר שליט"א

   
הגר"ח קנייבסקי נחשף לראשונה לכתבי אביו: "כתב היד נראה שלו"
(צילום: דוד זר)
אא
(צילום: דוד זר)

הגר"ח מספר על ההגהות שכתב אביו על הספר ומי האיש שהלווה לו את הספר, מתעניין היכן הפר נמצא כיום - ולבסוף, מזהה את כתב ידו של אביו זיע"א.

הרב טיגר: "זה מאמר שנכתב אחרי השבעה של הסטייפלר, והוא כותב בהתחלה פה שהסטייפלר היה לו ספר "רבינו ירוחם" שהוא מילא אותו בהגהות".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "שממילא בהגהות".

הרב טיגר: "פה כתוב בהתחלה, הוא אומר שהוא השאיל את זה ממישהו, ואותו מישהו נפטר ואז הוא החזיר את הספר שלו".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "החזיר לו".

הרב טיגר: "מי זה היה האיש שנתן לו?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "ר' שמואל הלפרין".

הרב טיגר: "מסתמא שזה אצל היורשים?"

מרן הגר"ח קנייבסקי: "היורשים לקחו לאנגליה את הספרים שלו, כך נדמה לי, יש לו בנים שגרים באנגליה".

הרב טיגר: "הם ביקשו את זה מהסטייפלר בחזרה?"

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הוא הלוה ממנו את הספר ולא החזיר לו אותו, ואחרי שהוא נפטר אמרו לו שיחזיר".

הרב טיגר: "היורשים של ר' שמואל הלפרין באו לבקש את הספר?"

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כנראה, אחר כך הם לקחו לאנגליה את הספרים שלו".

הרב טיגר: "מי זה היה ר' שמואל הלפרין?"

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הוא היה הרב של 'זכרון מאיר'".

הרב טיגר: "לפני הרבה שנים נדפס קובץ "לחושבי שמו", ושם היה מאמר, בשבעה של הסטייפלר היה מאמר, ושם כתבו אחד מהדברים על 'רבינו ירוחם'".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מי כותב את זה?"

הרב טיגר: "זה אחד מבני המשפחה, ככה הם כותבים בהתחלה".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אבל על מי?"

הרב טיגר: "על ה'קהילות יעקב'".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "על אבא".

הרב טיגר: "כן".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הוא הלוה את זה מיכול להיות הלפרין, יכול להיות".

הרב טיגר: "הרב זוכר את זה?"

מרן הגר"ח קנייבסקי: "זה נכון שהיה לו הרבה ספרים".

הרב טיגר: "יש עכשיו יהודי באמריקה שאנחנו חושבים שיש לו את ה"רבינו ירוחם" עם ההגהות של האבא, רצינו להראות לרב שהרב יראה אם זה הכתב יד של האבא או לא

"זה מחולק לשתים, יש הגהות בכתב מרובע, זה הגהות של תיקוני דפוס, ויש הגהות של הערות".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "זה נראה שזה הכתב יד של אבא".

הרב טיגר: "גם זה וגם זה?"

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כן".

הרב טיגר: "שניהם".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך