הגאון ’הינוקא’ הרב שלמה יהודה - "האם אנחנו ביקשנו את המלך?"
רב ’הינוקא’ מעביר שיעור בכנס.

יהדות

הגאון ’הינוקא’ הרב שלמה יהודה - "האם אנחנו ביקשנו את המלך?"

בכנס שהתקיים בירושלים הגאון 'הינוקא', ר' שלמה יהודה, נשא דברים על הימים בהם תהיה מלכות ה' בעולם, הרב המשיך בדבריו: "איך אנחנו לא מרגישים את המלך? אנחנו צריכים לפאר ולרומם אותו בכל מקום". צפו בדבריו המחזקים של גאון 'הינוקא' לקראת הסליחות והימים הנוראים.

   
הגאון ’הינוקא’ הרב שלמה יהודה - "האם אנחנו ביקשנו את המלך?"
רב ’הינוקא’ מעביר שיעור בכנס.
אא
רב ’הינוקא’ מעביר שיעור בכנס.

הגאון הינוקא העביר שיעור במסגרת הכנס שהתקיים אמש בירושלים, הוא ציין את גדולתו העצומה של מלך מלכי המלכים הקב"ה, ואיך נאמר שמאסנו במלכות ה' והעדפנו מלך בשר ודם במקומו?
אנחנו צריכים להבין את גודל עצמתו של הקב"ה, וכל מה שהוא עושה בעולם זה כדי שנבין מול מי אנחנו עומדים - מלך מלכי המלכים. מלכותו העצומה. 

כאשר נבין את המשמעות של מלכות הבורא (הרי אנחנו לא יכולים לתאר את מה שהבורא, רק מדרך השלילה. אין ביכולתנו לתפוס את גדלות הבורא). לפי הרמב"ם  - כך אנחנו נצליח לבוא ליראתו ולאהבתו בלב שלם. 

 

בימים האלו של ראש השנה, אנחנו ממליכים עלינו את הקב"ה למלך על ישראל. ההמלכה הזו חלה גם על העולם כולו ועל כל יושבי התבל.

הרב 'הינוקא' אמר בדבריו: "ה' ברוך הוא מעקב את הגלות. אם לא רוצים שימלוך - הוא לא ימלוך. ה' עניו ואף אחד לא יכול להבין. ה' נושא עוון, ה' רחמן, הוא סובל את כל הנבראים ואת כל המחשבות הנוראיות שלהם עליו - את כל הדעות שלהם. הוא יתברך מלא ברחמנות. ואף אחד לא יודע מה המחשבה של הקב"ה הלאה. עלינו להמליך את ה' רק כך הוא יגאל אותנו מהייסורים שאנו עוברים, יגאל אותנו מהגלות". 

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך