היום: 79 שנים לפטירתו של הגאון המקובל רבי יהודה פתייה זצוק״ל
(חכם רבי יהודה פתייה זצוק"ל בעת לימודו, מכריכת הספר "איש מבית לחם"/צילום הספר על האדרא רבה פירוש: יין הרוקח מבגדד)

גדולי ישראל

היום: 79 שנים לפטירתו של הגאון המקובל רבי יהודה פתייה זצוק״ל

רבי יהודה פתייה זצוק"ל הלך לעולמו לפני 79 שנים, הוא היה ידוע בכתביו המפורסמים ובלימוד תורה המתמיד שלו לצד הבן איש חי. הוא זכה לראות את רחל אמנו בחייו ולספר לקרובים שלו על פטירתו מהעולם. קִראו את שתים עשרה העובדות על רבי יהודה פתייה מאת הרב ארז קדוסי

   
היום: 79 שנים לפטירתו של הגאון המקובל רבי יהודה פתייה זצוק״ל
(חכם רבי יהודה פתייה זצוק"ל בעת לימודו, מכריכת הספר "איש מבית לחם"/צילום הספר על האדרא רבה פירוש: יין הרוקח מבגדד)
אא

12 עובדות נפלאות ממסכת חייו:

1. לידת הצדיק:
נולד בב׳ בשבט ה׳תרי״ט (1859 למנינם) בעיר בבל (בגדד), ומקום קבורתו בהר בזיתים בירושלים נפטר בכ״ז באב התש״ב (1942 למניינם). 
מודעת אבל על הלווייתו (ספר

2. ילדות הצדיק:
בהיותו ילד שררה עניות כבדה בביתם. מסופר שלא היו לו נעליים כדי ללכת לתלמוד תורה, ומשום גודל אהבתו לתורה הקדושה ולבית המדרש עשה את המעשה הבא:
בהיותו ילד רך הוא לקח את נעלי אביו (רבי משה פתייה זצ״ל) לבית תלמודו, עקב  מידתן הגדולה נתמלאו הנעלים ורגליו מים ובוץ מהשלוליות, אך רבי יהודה לא חש בשום הפרעה מלבד דבר אחד תלמוד התורה הקדושה. על כך נאמר: ״צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, לבי ובשרי ירננו לאל חי״.

3. התחברות לצדיק:
בגיל שבע שנים בלבד היה הולך אל בית הכנסת המכונה ״צלאת אלכביר״ יחד עם אביו בכל שבת כדי לשמוע את דרשתו של חכם יוסף חיים (הבן איש חי), בית הכנסת הכיל אלפי מתפללים.
דרשתו של חכם יוסף חיים נמשכה מעל שעתיים שלמות (מעולם לא חזר על דרשתו פעמים) והייתה מורכבת על פי בפרד״ס ר״ת - פ׳שט ר׳מז ד׳רש ס׳וד. ייעודה היה מופנה לאנשים על פרשת השבוע, על ההלכה ועל רמזים נפלאים. גם לנשים על גודל צניעותן ואף לילדיהם הקטנים (משל ונמשל לתורה ולחיים מאושרים) ולרבנים דרשות בדרך הסוד וכל זאת דרש בחכמה לכל הנוכחים.
קברו של רבי יהודה פתייה (ספר

4. דמעותיו של הצדיק:
מרוב גודל חשקו בתורה בהיותו ילד היה שומע את דרשותיו של הבן איש חי ולומד את חלק הסוד שבתורה.
ובאחד מליל מוצאי שבת הבחין אביו שבנו ממרר בבכי כי לא הבין את ״חלק הסוד״ בדרשת השבת.
״דמעות אלו״ כך אמר לאחר מספר שנים לתלמידו חכם סלמאן מוצפי זצ״ל, הייתה בו כמיהה לעסוק בתורה הזו.
ספר איש מבית לחם יהודה עמ' 34. מכאן נלמד כדי להשיג קדושה ואת ידיעות התורה על ידי הדמעות זוכים לישועות ״כילד קטן המבקש מאביו חפץ עבורו״ ואז אבינו, מלכנו הקב״ה יעניק לנו ״מתנות גדולות״ של חכמה, בינה ודעת ועל כל נאמר ״שערי דמעות לא ננעלו״ (ברכות לב ע״ב).

5. תורת הצדיק:
מבחרותו התחיל את לימודו בבית המדרש ״בית זליכה״ בראשו היה רבי עבדלה סומך זצ״ל, (מכספו הקים את בית המדרש ולימד אלפי תלמידי חכמים בניהם הבן איש חי) בגיל 17 שנים בלבד רבו עבדלה סומך זצ״ל הסמיך אותו כרב וכמורה הוראה.

6. גדולת הצדיק:
בהיותו בן עשרים וחמש שנים בלבד הוציא לאור את חיבורו הראשון על פי תורת הנסתר, פירוש עמוק ומקיף על ״אדרא רבא ואדרא זוטא״ ושמו של החיבור - יין רוקח חיבור זה נכתב במשך שבע שנים.
(מצורף צילום “ספר יין רוקח” מבגדד שקיבלתי מסבי ז״ל) באחד הימים הורה רבו שיעלה חכם רבי יהודה זצ״ל לדוכן לתפילה כחזן ואחד מבית המדרש ערער שעדיין הינו צעיר ואפילו לא נתמלא זקנו בעקבות כך רבי עבדלה סומך זצ״ל.
רבו הניח את ידיו על ראשו של רבי יהודה ואמר ״הנני סומכו עתה לחכם בישראל״ את לימוד הקבלה שלמד נהג להצניע ונזהר לא להתפרסם, אלא שבשמיים רצו אחרת ושמו הלך לפניו בשמיים ובארץ, ובסיעתא דשמיא ונודע בחיבורי ספריו.

7. ספרי הצדיק:
ספר -״מתוקה לנפש״, ספר -״אפיקי מים״: פירוש על עץ חיים, ספר -״עטרת רחל״: פירוש על פרי אבות, ספר -״חסדי דוד״.תחינות ותפילות לשלום ישראל ופדות השכינה, ספר -״כתר צדיק״: פירוש על חמישה חומשי תורה, ספר -״הרוחות המספרות״: על התנ״ך ועל גלגולי נשמות ותיקונן. ספר -״אסרי התקוה״: סדר בקשת רחמים בעת צרה שלא תבוא, ספר -״החזיונות״: פירוט התגליות שהיו ״לרבי יהודה״ ועוד כתבי יד, קמעות שנמצאים בידי אנשים ולא פורסמו עד היום.
צילום הספר על האדרא רבה פירוש: יין הרוקח מבגדד

8. בואו של צדיק לארץ הקודש:
שלוש פעמים עלה לארץ הקודש. הפעם הראשונה היא בשנת התרס״ה. בהגיעו לירושלים הודיעו לו בחלומו כי המקטרגים נלחמים מסיבות שונות ועליו לחזור למולדתו, בבל, הוא חש ברע ואף חלה ולאחר עשרה חודשים חזר לבבל עיר מולדתו.
בפעם השנייה כשעלה רכש בית בשכונת הבוכרים בירושלים והיה מרבה בתפילות ובקירוב הגאולה בעד ישראל ואז נפל למשכב בערב ראש השנה מכר את ביתו ושב חזרה לעיר מולדתו.
בפעם השלישית השתגע עם משפחתו יחד עם תלמידיו בניהם תלמידו המובהק רבי סלמאן מוצפי זצ״ל.
(מתוך ספר איש מבית לחם יהודה עמ' 45)


9. פטירת הצדיק:
בסעודה שלישית בשבת קודש הודיע רבי יהודה לכל משפחתו שזוהי השבת האחרונה עמהם בחייו, בני המשפחה פרצו בבכי וניחם אותם שזוהי גזרה משמים ואין להשיבה, והנה עם צאת השבת עמדו לצידו וביום שני (יומיים לאחר הודעתו על פטירתו) ישב ולמד בספרו ״מתוק לנפש״ רכן קדימה כמתעלף והמשפחה הזעיקה את ד״ר כ״ץ, והוא מסר את נשמתו הטהורה לבורא יתברך ביום ז״ך בחודש מנחם אב שנת תש״ב וזאת יחד עם לימוד התורה הקדושה שמסר נפשו מיום דעתו ועד צאת נשמתו הטהורה לבית דין של מעלה לבוראו.
בית ישראל בכו על האבידה הגדולה, ועל כך אומרת הגמרא הקדושה: ״גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם״ (ספר איש מבית לחם יהודה עמוד 47)

10. שלמות מידותיו של הצדיק:
״לשון הרע לא מדבר אלי״: רבי יהודה פתייה זצק״ל נהג לומר שצריך להיזהר מלדבר רעות על אדם שאינו שומר מצוות או רשע, כיוון שיכול שהוא יחזור בתשובה,ו יהיה גדול יותר ממה שמדברים עליו (מתוך ספר איש מבית לחם יהודה).

11. הצדיק שראה את רחל אמנו ע״ה
בהיותו בקרב רחל הגרמנים שהו במצרים והמטרה הייתה להגיע לארץ הקדושה הכריז רבי יהודה זצוק״ל לכל מאה האנשים שהיו בתפילות מיוחדות ולכל הנשים שהתפללו  - החלו כולם להתקבץ בתפילתם על מנת למנוע את הגזרה.
יחד עם חכם יהודה תלמידו המובהק חכם רבי סלמאן מוצפי זצ״ל!
רבי יהודה זצ״ל מילא כוס של דמעות שנוצרו מתפילותיו ובשעה שתיים בצהריים לאחר צומות ותפילות שתה את כוס דמעותיו ונפל קדימה  וכולם זעקו ״רבנו מתעלף״,
ואז רבנו חכם יהודה זצ״ל קם ואמר: ״לא ראיתם את רחל עמנו איך היא יוצאת המקבר״? ״היא עולה כעת לשמיים לבקש רחמים״ ביקש שכולם יתרחקו מצידי קברה הצביע ואמר הנה רחל אמנו היא לבושה בצעיף, בחלוק ובנעליים ותיאר את צורת לבושה ואת צבע בגדיה הנה רחל עולה לשמיים לבקש רחמיים על כל ישראל היא עולה דרך החלון והנה נעלמה״ (ספר איש מבית לחם יהודה עמוד 235)

אחיי ורעיי כמה שתיאור זה מרגש ביותר ומחזק באמונה ובזכות האבות הקדושים ואמותינו הקדושות נזכה במהרה לגאולה. על כך נאמר: ״בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובזכותן ועתידין להיגאל״.

12. פיוטי הצדיק:
כתב פיוטי שירה על רחל אמנו, רבקה אמנו, לאה אמנו על ״עשר זכירות״ ועוד פיוט לזכר בנו שנפטר בחייו פיוט לשמחה ומועדים לשלושת הרגלים - פסח, שבועות וסוכות (מתוך עמ 498).
יהי רצון שנזכה לגאולה הקרובה במהרה ימינו בזכות הצדיקים האבות הקדושים והאמהות הקדושות שרה רחל רבקה ולאה בורא עולם יבנה את בית מקדשנו במהרה אמן ואמן.
ערכתי ולקטתי בסיעתא דשמיא, לזכות את הרבים ״מהספר איש מבית לחם יהודה״


המצפה לגאולה במהרה,
הצב״י ארז קדוסי יצ״ו.

אחיי ורעיי,
שניזכה תמיד להדבק וללמוד ממעשייהם  של הצדיקים "שנרוץ" תמיד לתורה מצוות ומעשים טובים למען בורא עולמים.
תודה רבה לזמר אליהו חי על השיר "לרוץ אחריך"

(חכם רבי יהודה פתייה זצוק"ל בעת לימודו, מכריכת הספר "איש מבית לחם"/צילום הספר על האדרא רבה פירוש: יין הרוקח מבגדד)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך