תרומות
סיפר חתנו של הגר"ח קנייבסקי: כך נראה הנופש של מרן שליט"א
הרב קנייבסקי ונכדו. (צילום: באדיבות המצלם)

חדשות

סיפר חתנו של הגר"ח קנייבסקי: כך נראה הנופש של מרן שליט"א

הוא חשב שכיון שהוא כבר בצפון כדאי יהיה להתפלל על קברם של התנאים הקבורים באזור. וכך עלינו כולנו למירון אצל רבי שמעון בר יוחאי, ואצל רבי יהודה בר אלעאי, ועוד כמה קברים. הוא התפלל בכל קבר כמה רגעים והמשכנו הלאה.

   
סיפר חתנו של הגר"ח קנייבסקי: כך נראה הנופש של מרן שליט"א
הרב קנייבסקי ונכדו. (צילום: באדיבות המצלם)
אא

סיפור שלא פורסם נשמע השבוע מחתנא דבי נשיאה, הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א, ראש ישיבת קהילות יעקב לצעירים בבני ברק.

וכך סיפר: היה זה בשנת תשנ"ב באותם שנים היה מו"ח מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי נוסע כל שנה לכמה ימים למנוחה בצפת בדירתו של הרב רבי אליעזר ליברמן שליט"א, בשכונת מאור חיים.

בחודש אב של אותה השנה הייתי זקוק לשוחח עם מו"ח בנוגע לשידוך שהיה על הפרק עבור אחד מילדינו, והנה כל יום היה טירדא אחרת, וגם היה סביבו אנשים רבים כמו תמיד, וקשה היה לשוחח בנחת. אמרתי, אמתין איפוא שיסע צפונה ואז בודאי יהיה יותר שקט.

ואכן, באחד הבקרים נסעתי השכם בבוקר ברכבו של הנהג המסור הר"ר ישעיהו אפשטין שליט"א, והגענו לתפילת שחרית עם הנץ החמה, התפילה היתה בביתו של הרה"ג רב ישי מנדל שליט"א, שהיתה לו דירה שהיה נח בה בימי חודש אב, וכמובן היה ספר תורה כשר ושם התפללו.

אחרי התפילה שוחחנו בפרטיות והכריע מה שהכריע. מיד לאחר מכן ראיתי שהלך לחדר והחל מיד בכתיבת חידושי תורה, הוא עסק בכתיבה של דרך אמונה חלק ג'. לא בזבז רגע.

ואגב, הסיבה שהוא נסע לצפת היה בשביל 'לנשום' קצת אויר נקי ונעים שיהיה לו קצת להחליף כוח, ולמעשה, בדירה דאז היה חלון, וסמוך לזה ישב מרן שליט"א… כעבור כמה שעות מרן שליט"א הודיע להר"ר ישעיהו אפשטין שהיום לפי חשבון הזמן יש לו מעט פנאי, והוא חושב שכיון שהוא כבר בצפון כדאי יהיה להתפלל על קברם של התנאים הקבורים באזור. וכך עלינו כולנו למירון אצל רבי שמעון בר יוחאי, ואצל רבי יהודה בר אלעאי, ועוד כמה קברים. הוא התפלל בכל קבר כמה רגעים והמשכנו הלאה.

כך היה נראה ימי "נופש" בצילו של מרן שליט"א כפי ששמענו מהגר"ש שליט"א.

עוד כתבות שיעניינו אותך