נשיא ה’מועצת’ הגר"ש כהן בהוראה לקבל את החיסון השלישי
(צילום:מאת מאורות נתן - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67537420)

חדשות

נשיא ה’מועצת’ הגר"ש כהן בהוראה לקבל את החיסון השלישי

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, יוצא בקריאה מיוחדת לציבור, המתפרסמת ב'הדרך', ביטאונה של תנועת ש"ס, לכל מי שנקבע שיקבל את החיסון השלישי, כי הדבר ברור שעליו לעשות זאת.

   
נשיא ה’מועצת’ הגר"ש כהן בהוראה לקבל את החיסון השלישי
(צילום:מאת מאורות נתן - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67537420)
אא

הבוקר בשער עיתון  'הדרך': מכתבו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה, בהוראה ברורה לקבלת החיסון השלישי.

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, יוצא בקריאה מיוחדת לציבור, המתפרסמת ב'הדרך', ביטאונה של תנועת ש"ס, לכל מי שנקבע שיקבל את החיסון השלישי, כי הדבר ברור שעליו לעשות זאת. כמו כן שב ראש הישיבה ומחדד את ההוראה הכללית לקבלת החיסון, גם לבני הנוער. 

להלן נוסח המכתב המלא: 
יום ב׳ לסדר "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה", תשפ"א. 
קריאה נאמנה
אל אחינו בית ישראל ה' עליהם יח׳. 


הנה ידוע כי תורתנו הקדושה תורת חיים היא ומצווה אותנו 'וחי בהם', ועוד הורתנו התורה "ורפא ירפא" ודרשו חז"ל "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" (בבא קמא פה.) ובחסדי ה' החונן לאדם דעת, נמצא החיסון כנגד נגיף הקורונה.

וכבר גילינו דעתנו דעת תורה לאחר ההיוועצות עם הרופאים והמומחים בתחום, כי על כל אחד ואחד ליטול את החיסון ואף בקרב הגילאים הצעירים שאושרו בכך. ועינינו הרואות את ישועת ה' כמה נפשות מישראל ניצלו מכך, ובפרט ששבנו אל חצרות בית ה' כבתחילה בפתיחת בתי המדרש והישיבות וקול התורה נשמע ברמה.
והן עתה, נוכחו אנשי הרפואה לדעת כי יש צורך במנת חיסון שלישית למבוגרים על מנת להקדים רפואה למכה ולמנוע חלילה התפשטות המגיפה. והדבר ברור כי כל אדם אשר נקבע כי יטול את החיסון השלישי עליו לעשות כן כהוראת גורמי הרפואה. 


והשי״ת ברחמיו המרובים יסיר מעלינו ומעל ישראל אחינו כל נגף ומחלה וישלח ברכה ורפואה שלמה לכאו״א ונושע בקרוב בגאולה השלמה בביאת גוא״צ בב״א.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך