הכללים שחובה להכיר: כיצד להתחיל את היום?
(צילום: By DavideAngelini/shutterstock)

יהדות

הכללים שחובה להכיר: כיצד להתחיל את היום?

מצוה גוררת מצוה, ולכן חשוב להתחיל את היום במסה של מצוות במחשבה, שיגררו אותנו ליום נפלא. וגם, איך זוכים לעבוד את ה' בכל רגע?

   
הכללים שחובה להכיר: כיצד להתחיל את היום?
(צילום: By DavideAngelini/shutterstock)
אא

כיצד ראוי לנהוג בתחילת היום?

עיקר היום הוא הראשית וההתחלה, ולכן ראוי שיקדיש ראשית היום בעמדו בבוקר לעבודת השם יתברך. גם מחשבתו הראשונה תהיה לחשוב בגדלות הבורא יתברך, ובחסדו שעשה לו במה שהחזיר לו נשמתו. גם הליכה ראשונה שלו תהיה לעבודת השם יתברך, והדיבור הראשון יהיה בדברי תורה ותפלה, ועשייה ראשונה תהיה להשם יתברך, ואז הכל נגרר אחר ההתחלה.

כיצד עובדים את הבורא בכל רגע?

כתב מרן השלחן ערוך  (סימן רלא): בכל מה שיהנה האדם בעולם הזה, לא יכוון להנאתו אלא לעבודת הבורא יתברך. ואמרו חכמים: "כל מעשיך יהיו לשם שמים", שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה, השתיה, ההליכה, הישיבה, הקימה, השיחה וכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת הבורא או לדבר הגורם עבודתו. אפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאת גופו אינו משובח, אלא יתכוון שיאכל וישתה כדי לעבוד את בוראו.

כללו של דבר, חייב אדם לתת עיניו וליבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו. וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא, יעשהו, ואם לאו אל יעשהו. ומי שנוהג כן, עובד את בוראו תמיד.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך