חובה לדעת: יסודות חשובים והכרחים בנוגע לברכת המזון
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

סגולות

חובה לדעת: יסודות חשובים והכרחים בנוגע לברכת המזון

הרב ארז קדוסי מביא לנו יסודות חשובים והכרחים בנוגע לברכת המזון - וגם סגולות רבות. קראו

   
חובה לדעת: יסודות חשובים והכרחים בנוגע לברכת המזון
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

פרשה 'עם סגולה':
"ואכלת ושבעת וברכת את י-ה-ו-ה אלהיך" על-הארץ הטובה אשר נתן לך"

אחים יקרים ואהובים, ראיתי לנכון להביא בפניכם חיזוק נפלא בנושא ברכת המזון: 
לקטתי בסיעתא דשמיא  מאמרים "חוצבי להבות אש", כדי שבן של מלך ובת ישראל וכל משפחה עם ילדיהם יקבלו על עצמם להתחזק בכוונת ברכת המזון בכוונה, לכן אחיי ורעיי, בברכת המזון ישנן ארבע ברכות נפלאות: 
1. הראשונה תיקן משה רבנו ע"ה לישראל ברכת הזן (ברכות מח ע'ב).
שבה המתפלל משבח את בורא עולם שזו את העולם כולו ברחמיו ובבקשה שלא יחסר לעם ישראל מזון לעולם.
2. השניה תיקן יהושע כהודאה על הארץ, שבה המתפלל מודה על ארץ חמדה טובה ורחבה, על יציאת מצרים, על ברית מילה התורה הקדושה, על החוקים, על החיים ועל המזון.
3. בברכה השלישית: תיקן דוד המלך ע"ה "על ישראל עמך ועל ירושלים עירך" ושלמה המלך ע"ה תיקן "על הבית הגדול והקדוש"
4. ברכה רביעית: הטוב והמטיב כנגד הרוגי ביתר, והמתפלל מודה לבורא עולם שהרוגי ביתר לא הסריחו ושנקברו בכבוד.

אחיי ורעיי, המברך בכוונת לבו זוכה לשפע, לברכה ולהצלחה בכל העניינים. הבאתי בפניכם הנהגות של צדיקים ומאמרים שמעניקים שמחה, יראה ואהבה לבורא עולם על הקיים ועל כך נאמר בכל תפילה "מודים אנחנו לך".
יהי רצון שנתחזק ונחזק את אחינו בכוח הברכות ונזכה לכל הישועות, וירושלים עירך ועל הר ציון משכן כבודך.

מס' יסודות ורמזים מהתורה הקדושה ומדברי חכמים בנוגע לברכת המזון:
1. סגולה שלא יחסר מזונותיו של האדם ספר החינוך (מצווה ת"ל). וזו לשונו: "כל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו". מכאן עלינו לדעת שמודים לבורא עולם לא חסר מזון לעולם.

2. רמז נפלא שפע של ברכה 24/7 הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א:
בתחילת ברכת המזון אנו אומרים: "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון". יש בפסוק זה 7 מילים ו- 24 אותיות. כל זה מרמז שהקב"ה משביע אותנו 24 שעות ביממה 7 ימים , אבל אם מודים לשם יתברך זוכים לשפע רב. דוד המלך ע"ה כותב בספר התהילים:  "הדו לי-ה-ו-ה כי טוב כי לעולם חסדו" בפסוק זה ישנן בדיוק 7 מילים ו-24 אותיות. פלא פלאים.
"מודים" ומקבלים מעולמות עליונים.

3. הצדיק מיבנאל האדמו"ר הצדיק רבי אליעזר שלמה שיק זצ"ל-השמחה בברכת המזון:
"ואכלת ושבעת וברכת", צריך לשמוח מאוד מאוד בשעה שמברך ברכת המזון, ולדקדק בכל ברכה וברכה כי הארבע ברכות על כוונות עילאיות נתקנו. ואם היית יודע את גודל התיקונים שנעשים עכשיו בעת ברכת המזון בכל העולמות, ואילו השפעות טובות השפעות עליך ,אז היית מברך בשמחה עצומה, כמובא בזוהר הקדוש (פרשת ויקהל דף ריח:) כותב רבי נחמן מברסלב זי"ע בספר המידות (אות אכילה חלק ב' בסימן ג') על-ידי ברכת המזון נתודע השם יתברך בעולם.

4. סגולה לחינוך ילדים ביראת שמיים: מסופר על תלמידי ר' נחמן מברסלב זי"ע,שישבו וסעדו. והנה בעזרת ה' הנשים אמרה אשה אחת, שנדמה לה שמברכים כבר ברכת המזון.
ישבה שם גם בתו של רבנו, אדל. ואמרה:"עדין לא מברכים, כשהחסידים של אבא שלי מברכים אפשר לשמוע  אותם...".
(ספר ברכת המזון בכוונה)
הסיפור הזה ממחיש את העובדה שמברכים בקול רם הילדים לומדים מראשיתם וינקותם לברך בכוונה כי מה שרואים, שומעים. ראיתי לפרש רמז נפלא "בראשית" ראשי תיבות בקול רם אברך את שמו יתברך תמיד.

5. סגולה שלא תשלוט שריפה בביתו של אדם ספר יסוד ושורש העבודה: (שער הגדול פ"ו).
"מי שיאמר ברכת המזון מתוך הכתב,לא תשלוט שריפה בתוך ביתו".

6. רמז נפלא "שברכת המזון" בישיבה: במסכת ברכות נפסק להלכה שחייבים לברך "שברכת המזון" בישיבה, ולא בעמידה או בהליכה. הרמז מופיע בתיבת המילה "ושבעת" שמתחלקת לשנים ושב עת וברכת ברכת המזון!
כותב הבן איש חי פרשת חוקת (סימן ד) צריך לישב בשעת ברכת המזון, ולא יברך עומד או מהלך, אם אינו בדרך לא יהא מסב,שהיא דרך גאווה, אלא ישב באימה. מוסיף הבן איש חי בשם הזוהר הקדוש ולכל צריך לברך ברכת המזון בעין טובה ושמחה יתירה להראות לפניה כנדיבים בעין טובה ולא כצרי עין.

7. סגולה לעשירות:
יש נוהגים לאכול או לשתות סמוך לברכת המזון-איזה דבר שמשמחו, כדי שחברת ברכת המזון בשמחה, וזו סגולה לעשירות אם יברך בשמחה ובקול רם והיינו"ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עימה".

8. סגולה בכוחה של בת ישראל - בן איש חי(פרשת ויקרא ש"ב) כאשר תסדר האשה הפת על השולחן השבת תזהר להניח מפה תחתונה ומפה עליונה ואחר שתניח את המפה העליונה, תניח שתי ידיה על השולחן ותאמר את הפסוק "וידבר אלי זה השולחן אשר לפני השם" ועל ידי דיבור זה תשרה הקדושה על השולחן.

9. לזכות לבית המקדש - בן איש חי: כתב האר"י ז"ל בשער המצוות, צריך האדם לזכור בתוך אכילתו, חורבן הבית כמו שכתוב בזוהר פרשת תרומה: "וידאג בלבו על זאת" שבזמן שבית המקדש קיים היתה השכינה מקבלת שפע יותר מי מעולה ומשובח ממה שהוא אחרי החורבן. כתוב על כך  בספר "סדר היום"
ואז יכנע לבבו הערל ולא ירום לבו על שום דבר בעולם, ויזכה לראות בנחמת ציון ועל כך כתוב (ישעיה ס"ו י') "שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה" ולהאיר  באמונה שלמה בנחמת ציון שבורא עולם ברחמיו ינחמנו בבנית בית מקדשנו.

10. סגולה ללידה:
מסופר על בת ישראל שלא זכתה להפקד מספר שנים בנשואיה, החליטה להגיע באה לראש ישיבת פונוביץ לגרא"מ ש"ך זצ"ל ובקשו את ברכת ראש ישיבה ואז אחי ורעי , אמר להם הרב:"קבלי על עצמך לברך ברכת המזון מתוך סידור, וייטב לך!" אחים יקרים ואהובים שנה לאחר שהקפידה על  הברכה מתוך סידור נפקדה בזרע של קיימא. 

11. הנהגת הצדיק הבבא סאלי על שולחנו זי"ע
רבינו זצקו"ל הקפיד שלא לנגוס מן הפת בפה, אלא היה חותך בידו ואוכל. וכן לא היה נוגס שום פרי ושום דבר מאכל, ואפילו את הזיתים היה חותך בסכין ואוכל. רבינו דאג לסלק את הסכין מן השולחן בשעת ברכת המזון.
הבבא סאלי זי"ע היה סוגר את עיניו ושם יד ימין על שמאל כנגד החזה, ומבורך ברכת המזון כולה בקול רם בשמחה טוב לבב ובכוונת עצומות.

12. ברכת המזון ביראה ואהבה: הגאון רבי אלכסנדר זיסקינד זצ"ל בעל ספר יסוד שורש העבודה כתב לבניו בצוואתו:
קודם ברכת המזון אחר שאכל יתפלל לבורא עולם שלא יבוא אדם וינקוש על הדלת באמצע ברכת המזון ואז יצטרך לפתוח ויתבטל מכוונתו בברכה הנפלאה והחשובה לכן תיקן לעצמו תפילה קצרה: "יוצרי ובוראי הצילני שלא יבוא שון אדם אצלי בעת ברכת מזוני, שלא יבוטל כוונתי הטובה". ובעת שברך לא היה לו שום ביטול משום אדם ואז נתן הודאה גדולה לשם יתברך בשמחה עצומה וזו לשונו:"מודה אני לפניך יוצרי ובוראי,שהצלתני מביטול הכוונה בברכת המזון זו" (מתוך צוואתו).

אחים יקרים ואהובים, בזכות הצדיקים יחד נתחזק ונברך בכוונת הלב מתוך שמחה ואהבה לבורא יתברך ושנזכה למשיח צדקנו ולבית מקדשנו אמן ואמן.

תודה לזמר ארי ברמן על השיר החדש "מודים"  האזינו.

(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך