דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה י"ז - ט"ו אב: הרב אקרב
סוכה י"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה י"ז - ט"ו אב: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה י"ז - ט"ו אב: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה י"ז - ט"ו אב: הרב אקרב
סוכה י"ז - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה י"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף יז עמוד א

* אויר, בין מן הצד ובין באמצע הסכך - כאשר שטח האויר הוא שלושה טפחים ומעלה, הסוכה פסולה (כי מעל שלושה טפחים לא אומרים 'לבוד').
* הגמרא מבארת מדוע המשנה פירטה שלושה מקרים בהם אומרים דין "דופן עקומה".
* שיעור סכך פסול הפוסל את הסוכה כאשר הוא באמצע הסוכה - לדעת רב: ארבעה טפחים, לדעת רבה: ארבע אמות. (לשיטת סורא).

דף יז עמוד ב
* בגד שייחדו למשכב הזב - מטמא ליעשות אב הטומאה במשכב הזב או במדרסו, אם שיעורו הוא לפחות שלושה טפחים על שלושה טפחים.
* שיעור סכך פסול הפוסל את הסוכה כאשר הוא באמצע הסוכה - לדעת שמואל: ארבעה טפחים, לדעת רב: ארבע אמות. (לשיטת נהרדעא).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך