דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ט"ו - י"ג אב: הרב אקרב
סוכה ט"ו - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ט"ו - י"ג אב: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ט"ו - י"ג אב: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ט"ו - י"ג אב: הרב אקרב
סוכה ט"ו - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה ט"ו - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף טו עמוד א

* תקרת בית העשויה מנסרים - נחלקו התנאים כיצד ניתן להכשירה לסוכה (ע"י החלפת כל נסר שני בסכך כשר ו/או ע"י שינענע את הנסרים לשם סכך). (והגמרא דנה באריכות לבאר את מחלוקתם).
* פרוץ כעומד - רב פפא: מותר, רב הונא בריה דרב יהושע: אסור.
* מוטות פסולים וסכך כשר - לדעה הסוברת ש'פרוץ כעומד מותר' הסוכה כשרה אף אם הרווח בין המוטות (=מקום הסכך) שווה בדיוק למוטות, ולדעה הסוברת ש'פרוץ כעומד אסור' יש צורך שיהיה סכך כשר יותר מאשר סכך פסול (=המוטות).

דף טו עמוד ב
* לדעה הסוברת ש'פרוץ כעומד אסור' יש צורך שיהיה סכך כשר יותר מאשר סכך פסול (=המוטות), ומביאה הגמרא שני אופנים בביאור דברי המשנה ("המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשרה"): או במעדיף או בשתי וערב.
* לדעת רבי אמי בר טביומי: סכך העשוי מבלאי כלים - פסול מדרבנן (למרות שבלאי כלים לא מקבלים טומאה - גזרו עליהם חכמים מכיון שהם באו מכלי שמקבל טומאה).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך