הפוסק הגר"מ שטרנבוך: "אין חופש מהתורה בבין הזמנים"
הגר"מ שטרנבוך. (צילום: רפאל שוורץ)

חדשות

הפוסק הגר"מ שטרנבוך: "אין חופש מהתורה בבין הזמנים"

הפוסק הגר"מ שטרנבוך: "אין חופש בבין הזמנים, הגמרא אומרת "והגית בו יומם ולילה, ומי שרוצה להיפטר מלימוד התורה צריך לחפש זמן שאינו לא יום ולא לילה".

   
הפוסק הגר"מ שטרנבוך: "אין חופש מהתורה בבין הזמנים"
הגר"מ שטרנבוך. (צילום: רפאל שוורץ)
אא

לאחר שיעור הלכה שמסר מרן  הגר"מ שטרנבוך שליט"א לקבוצה מתלמידי ישיבתו, ביקשו התלמידים לשמוע דברי חיזוק והכנה לימי בין הזמנים, אך הרב השיב "אין חופש בבין הזמנים".

לאחר מכן סיפר מרן  על רבו בישיבת "תורת אמת" בלונדון הגאון רבי משה שניידר שמתחילה התנגד מאוד לימי בין הזמנים, וסבר שאינו נצרך אלא ליחידים הלומדים בהתמדה גדולה עד שנחלשים ונזקקים למנוחה, אבל אח"כ חזר בו ואמר שאדרבה צריך דווקא את בין הזמנים, ומשום שהלומד תורה בבין הזמנים, ובכך הוא מוכיח שגם כאשר הוא לומד באמצע הזמן, אין זה מחמת ההכרח אלא משום שהוא אוהב את התורה, והרי הוא זוכה לשכר רב במשך כל השנה שלומד תורה מאהבה.

נקודה מעניינת נרשמה לאחר השיעור כאשר הורה ראש הישיבה לתלמידיו לסכם את הסוגיות ולכתוב 'חבורות' על הנלמד בישיבה, ואף ביקש בקשה אישית מאחד הבחורים בישיבה להגיש לפניו מידי חודש בחודשו את רשימת הבחורים שמסרו 'חבורות' לבדיקתו האישית. הבחור השיב לראש הישיבה כי "בעזרת ה' יפעל בזה בחודש אלול", אך ראש הישיבה הגיב: "ה' עוזר, צריך רק שגם אתה תעזור".
הגר

לאחר מכן עברו תלמידי הישיבה לפני הגר"מ שטרנבוך להתברך לקראת צאתם לימי בין הזמנים, ומיד לאחר מכן התקיים במקום מעמד 'כתיבת אותיות' לספר  תורה שיוכנס לקהילת בית מרדכי בפלעטבוש.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך