מרתק: מדוע עלינו להיות כמהים לבניית בית המקדש?
(צילום: Sea Salt/shutterstock)

תשעה באב

מרתק: מדוע עלינו להיות כמהים לבניית בית המקדש?

הרב ארז קדוסי מביא לפנינו את היסוד הגדול שטמון בכל יהודי ואת הקשר שלו לבניין בית המקדש השלישי ולגאולה השלמה

   
מרתק: מדוע עלינו להיות כמהים לבניית בית המקדש?
(צילום: Sea Salt/shutterstock)
אא

אחים יקרים ואהובים,
בתפילת תשעה באב אנו מוסיפים - "נחם ה׳ אלוהינו את אבלי ציון..." באש אתה עתיד לבנותה 
ככתוב: ואני אהיה-לה חומת אש סביב.
ולכבוד אהיה בתוכה: "ברוך אתה ה׳ מנחם ציון, בבניין ירושלים״.
בית המקדש חרב באש, ואנו מתפללים שירושלים ובית המקדש ,יבנו שוב.

אחיי ורעיי, נשאלת השאלה: אש שורפת, אוכלת והורסת, אבל כיצד יכולה אש לבנות?

כדי לענות על שאלה זו, נביא את פירוש ״הדובר שלום״ בספר אוצר התפילות וזו לשונו: ״בסיום כל ברכה לשון הוה, מחיה המתים, בונה ירושלים, המחזיר שכינתו, כאילו מתקיים הבקשה ולא אמר בלשון עתיד יחיה מתים, יבנה ירושלים".
(בלשון עתיד) וכדומה, ייתכן משום שבאמת כל ענייניים האלה נעשים בתמידות, הקב״ה פועל בכל יום, פוקח עיניים ומעשיר דל, ופוקד עקרות, הרי בורא עולמים מחייה מתים גם עתה כל נברא תחת השגחתו ״מקבץ נדחי עמו ישראל״. עם-ישראל כשה אחת בין שבעים זאבים והקב״ה גואל ומצילנו מידם!

אחיי ורעיי,
בברכת בונה ירושלים על פי מה שכתוב בספרי אמת שחומת האש שעתיד הקב״ה להוריד בבית המקדש שבירושלים היא תיבנה מניצוצי אש היראה שיראי ה’ מעוררים בלימוד תורתם ובעבודתם לה׳ שמצרפם כביכול ומהם תיבנה חומת אש, אם כן הוא בונה ירושלים בכל עת ורגע על פי צירוף נצוצי אש ועבודה.

בית המקדש וירושלים הולכים ונבנים בתמידיות - על ידי עמל התורה, והמצוות והתפילות שלנו. כל זה מבהיר לנו את החשיבות העצומה של חובת העמל בתורה, הדבקות בקיום המצוות וריכוז בתפילה.
השאיפה לבית המקדש, הידיעה מה משמעותו עבורינו הצורך במה שהוא יכול להיות בשבילנו - זהו יסוד מוסר של כל יהודי.

אסור להמעיט בכוחה של תפילתינו. לכל אחד מאיתנו יש את החובה האישית והמיוחדת להשפיע על הבניין העתידי וביכולתנו לקרב את הגאולה - מי ייתן ויהיה זה במהרה - שנזכה לעבוד את השי״ת בעירו ובביתו.
ולעניות דעתי כך כותב הבן איש חי ״עמל" - ראשי תיבות: עין מוח ולב.

אחיי ורעיי, ״ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם״. כלומר, לא לתור אחרי העיניים שהן ״החלונות של הנשמה״ לכן יש להשמר ״במראות אסורות״, לשעבד את כל את איברינו לתורתינו הקדושה.
 
ועוד ראיתי חידוש נפלא שכותב החיד״א הקדוש בתחילת תפילת העמידה - בה מתפללים בבקשה, להשי״ת  א-דני ש-פתי (תפתח), שתי האותיות הפותחות במילים האלו הן ראשי תיבות של המילה אש! 
״אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה״, כמה עוצמתי.

אחיי ורעיי, כל יהודי יש בו ״אש של תורה בדיבור מחשבה ומעשה שתמיד משתוקקת לעלות ולהתעלות בקדושה ובטהרה". הדיבור, התפילה נמשלו לאש. הקב״ה חפץ שכל בן של מלך ובת ישראל יבקשו את משיח צדקנו ולגאולה במהרה!
בכוח תפילתינו נהפוך בס״ד מגלות לגאולה, מחורבן לשלמות ושנדע שבתפילותינו הקב״ה בונה את חומת האש - חומת ירושלים - שבמהרה יתגלה משיח צדקנו ויחד עם כל עם-ישראל. 
               
אמן וכן יהי רצון.
המצפה לבנין בית המקדש,
הצב״י ארז קדוסי יצ״ו

האזינו לשיר הווקאלי בביצוע הזמר והפיטן אמיר אליהו ״הללויה״ 

ישר כוח, לרב שלמה פירסט שליט״א על הזכות להפיץ את המאמר ״חומת אש סביב״, מתוך הספר ״נתיבות חיים״ ממשנתו של הרב חייפ פינחס שיינברג זצוק״ל על החורבן והגלות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך