שימו לב: הדינים שצריך לנהוג בליל תשעה באב
(צילום: Boris Diakovsky/shutterstock)

תשעה באב

שימו לב: הדינים שצריך לנהוג בליל תשעה באב

חזרתם מבית הכנסת? שימו לב לדינים הבאים השייכים לליל תשעה באב גם בבית.

   
שימו לב: הדינים שצריך לנהוג בליל תשעה באב
(צילום: Boris Diakovsky/shutterstock)
אא

חז"ל תיקנו לומר מעין המאורע בתשעה באב, והיא תפלת 'נחם' הנאמרת באמצע ברכת תשכון בתוך ירושלים, וצריך לאומרה בכל התפלות של תשעה באב, ערבית שחרית ומנחה. והשליח צבור אומרה גם בחזרת התפלה בשחרית ובמנחה. פרט זה חשוב לנשים שמתפללות בבית.

כשמגיעים לבית, צריך להמשיך להקפיד לשבת על הקרקע, או לכל הפחות על שרפרף, כדרך אבלים. כך שצריך לשים לב שלא לשבת על כסא או ספה כדרך שאר ימי השנה. כך יש לנהוג עד יום ראשון בחצות היום (12:45).

לצד כל זה, יש נוהגים (לא חיוב) שלא לישון בתשעה באב במיטה אלא על מזרון. כמו כן מובא שעל האדם למעט מהנאתו בליל תשעה באב, שאם הוא רגיל לישון בב' כריות ישן רק עם אחת  [ויש הישנים כל השנה עם כר אחד ובתשעה באב ישנים בלי כר כלל]. אולם אנשים חלושים וכן מעוברות יכולות לישון כרגיל (שלחן ערוך ורמ"א סימן תקנה סעיף ב. וספר שערי נחמה עמוד פח).

בליל תשעה באב לא יישן במטה אחת עם אשתו, אפילו הוא בבגדו והיא בבגדה, משום סייג וגדר (חזו"ע).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך