תרומות
`
בנו של האדמו"ר: "ספרו של משה רבינו מסוגל לפתוח שערי שמים"
האדמו"ר הרב יאשיהו ובנו, הרב יואל משה (באדיבות המצלם)

לקראת שבת

בנו של האדמו"ר: "ספרו של משה רבינו מסוגל לפתוח שערי שמים"

ספר דברים הינו ניכר בקדושה רבה, יש בו סגולות עצומות והוא מסוגל לבקוע רקיעי שמים. הרב יואל משה, בנו של האדמו"ר, מבאר לנו את הקדושה האדירה של הספר שכתב משה רבינו.

   
בנו של האדמו"ר: "ספרו של משה רבינו מסוגל לפתוח שערי שמים"
האדמו"ר הרב יאשיהו ובנו, הרב יואל משה (באדיבות המצלם)
אא
האדמו"ר הרב יאשיהו ובנו, הרב יואל משה (באדיבות המצלם)

למשה רבנו יש כוח עצום מעל המלאכים כי במתן תורה נפסק המוות מין העולם ובני ישראל חזרו לדרגה שלפני חטא אדם הראשון אך לאחר חטא העגל ירדו מדרגתם וחזר המוות לעולם אך משה רבנו לא חטא בחטא העגל לכן לא ירד מדרגתו, הוא נשאר בדרגה של לפני חטא עץ הדעת ולכן יש למשה רבנו כוח לבטל כל דבר של המלאכים.

מכיוון שהמלאכים הם מעין מסך ברזל שמפריד ביננו לקב"ה והם מקנאים קנאה עצומה לכבודו של הקב"ה ואדם שאינו ראוי ונקי מכל חטא ופגם שתפילתו תתקבל (שלא בא להתפלל, לא לומד תורה וכדומה) המלאכים לא רוצים להעלות את תפילתו לקב"ה ומשליכים אותה. אבל מי שמתפלל דרך משה רבנו שהוא למעלה מין המלאכים הקב"ה שומע לתפילתו מכוון שמקומו גבוה מעל המלאכים.


החת"ם סופר (על ז' באדר סימן קמה) אומר ששני שמות המלאכים הממונים על בני ישראל רמוזים בשמו של משה ראשי תיבות מ טטרו"ן (שהוא חנוך בן ירד) ש ר ה עולם (ראשי תיבות משה) כך נקרא בנביא המלאך מטטרו"ן.
מ יכאל  ש ר ה גדול (ראשי תיבות משה).

וכוחו של משה רבנו גובר על שניהם .

על פי זה אפשר להבין את הסגולה העצומה והנפלאה של קריאת ספר דברים שכבוד הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א  גילה לנו בדור הזה לפני הגאולה.
בכוחו של ספר דברים להעלות את התפילה דרך כל רקיעים, משה רבנו ביקש בעלות על 55 שערים העליונים שהם הקרובים ביותר לקב"ה כך כל אדם לא משנה דרגתו יכול להגיע עד הקב"ה  ושתתקבל תפילתו.בזה שאנו דבקים בספר דברים אנו מקיימים ציווי מפורש שהקב"ה ציווה את יהושוע בן נון, לאחר שנסתיימו חמישה חומשי תורה ונפטר משה רבנו והנהגת העם עוברת לתלמידו הנאמן יהושוע בן נון על פי צווי הקב"ה, הוא ינחיל את ארץ ישראל ויחלקה לנחלות.

הקב"ה מתגלה בפעם הראשונה ליהושוע בן נון ואמר לו שיהיה עימו ויחזק אותו ויגדל שמו בעולם כמו שעשה למשה רבנו. ועוד אומר הקב"ה ליהושוע "לא ימוש ספר התורה מפיך ומפי זרע זרעך עד עולם" ומבטיח לו ה' שבזכות שהוא יאחוז את ספר התורה הזה ויהגה בו יומם ולילה יצליח להגיע לדרגותיו של משה רבנו!

רש"י מפרש "ספר התורה" זהו משנה תורה קרי ספר דברים. מדרש פרשת בראשית כותב אמרה בשם רשב"י שהוא גלגול משה רבנו מגלה מהי ההצלחה הגדולה שהיתה ליהושוע בן נון ע"י כוח העיסוק בספר דברים כאשר בני ישראל הגיעו למלחמה הקריטית והקשה ביותר שהיתה להם, לכבוש בגבעון מקום שבו התקבצו כל המלכים ואיחדו כוחות ולבני ישראל לא היה סיכוי לנצח. יהושוע בן נון בקש שהשמש תעמוד דום ולא תשקע באוחזו את ספר דברים  הוא הציג את ספר דברים מול גלגל החמה ואמר לה תעצרי כמו שהקב"ה ציווה אותי לא לעצור מעיסוק בספר דברים ולא עצרתי כך את מחוייבת בזכות ספר דברים לעצור זהו דבר שפרסם את שמו של יהושוע בכל העולם ובני ישראל קבלו את מרותו כמו של משה רבנו  על פי מדרש אחד השמש לא שקעה 36 שעות!!!

בכדי לא לחלל שבת .בזכות ספר דברים שאנחנו בקהילת שובה ישראל קוראים הקב"ה עצר את השמש דבר שקרה רק פעמים ספורות זה הוא מאורע נדיר.

הלימוד המרומם נפש הזה  מוקדש לרפואתו השלימה ותוצאות טובות בבדיקות השבוע  של כבוד עטרת ראשנו רבי יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זרי.

עוד כתבות שיעניינו אותך