גדולי האדמו"רים נגד הממשלה החדשה: "פוגעת בטהרת ישראל וקדשיו"
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

חדשות

גדולי האדמו"רים נגד הממשלה החדשה: "פוגעת בטהרת ישראל וקדשיו"

גדולי האדמו"רים יצאו הבוקר במכתב חריף נגד הממשלה החדשה: "לב מי לא יחרד בהיות והרחוקים מתורה ומצוות נשאו ראש, ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ולפגוע ח"ו בטהרת ישראל ובקדשיו"

   
גדולי האדמו"רים נגד הממשלה החדשה: "פוגעת בטהרת ישראל וקדשיו"
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

גדולי האדמו"רים חברי מועצת גדולי התורה יצאו הבוקר (רביעי) במכתב חריף נגד הממשלה החדשה שפוגעת בטהרת ישראל ובכל היקר והקדוש לעם היהודי.

במכתבם כתבו הרבנים: לב מי לא יחרד בהיות והרחוקים מתורה ומצוות נשאו ראש, ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ולפגוע ח"ו בטהרת ישראל ובקדשיו, ולבטל לימוד התורה, שמירת שבת, חינוך וגרות כהלכה, וסכנה גדולה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה"ק.

אוי לנו שכך עלתה לנו בימינו, וכמה עלינו להצטער על חילול שמו יתברך, ומחויבים אנו להתחזק מאד בהתמדת לימוד התורה, ובבין אדם לחבירו, ולשפוך לב כמים בתפילה וזעקה שיתרבה כבוד ה' בעולם, וישובו אחים תועים בתשובה שלימה, ולא יכשלו בשרירות לבם ח"ו.

והננו לחזק ולתמוך ידי שלוחא דרחמנא ושלוחי דידן הנציגים בכנסת, העומדים על משמר התורה כאן בארצנו הקדושה, ומטכסים בכל עת עצות ודרכים כדי לעמוד בפרץ למנוע ולבטל את הגזירות.

פונים אנו ומבקשים מכל אשר יראת ה' בלבבו ובמיוחד לכל אלה הנצרכים לקשר עם משרדי הממשלה ואנשי השלטון לצורך שגרת קיום המוסדות וצרכי הציבור, שיעשה אך ורק לצורך קיום הכרחי בלבד.

 ויהי רצון שנזכה בקרוב לראות בישועת ה' על עמו, בביאת משיח צדקנו בב"א.המכתב שהוציאה מועצת חכמי התורה

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך