גדולי ישראל במכתב: "סכנה גדולה מרחפת על קיום יסודות התורה"
(צילום: דוד זר)

חדשות

גדולי ישראל במכתב: "סכנה גדולה מרחפת על קיום יסודות התורה"

הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין במכתב לקראת ימי בין הזמנים קוראים לתלמידי הישיבות להימנע מלצאת להרפתקאות מיותרות, ולהרבות בלימוד התורה גם בימי החופשה

   
גדולי ישראל במכתב: "סכנה גדולה מרחפת על קיום יסודות התורה"
(צילום: דוד זר)
אא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין יצאו הבוקר (שלישי) במכתב לקראת ימי בין הזמנים בו הם קראו להימנע מטיולים מיותרים ולקבוע עיתים לתורה גם בימי החופשה.

"בהתקרב ימי בין הזמנים עלינו לזכור מה שאמרו חז"ל (אבות גה) 'כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק וכו'."

והנה המצב הוא שזקוקים אנו להרבות זכויות, באשר סכנה גדולה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה"ק, ובלי זכות התורה מי יודע מה יהיה, וכשיש פחות עוסקים בתורה חסרה הזכות לכל עם ישראל, והדרך היחידה להעביר את הגזירות היא רק על ידי קבלת עול תורה ברצפיות, ובלי שום הפסקות גם בבין הזמנים. 

גדולי ישראל במכתב סכנה גדולה מרחפת על קיום יסודות התורה

"ולכן" כותבים גדולי התורה ומוסיפים: "כל אחד יראה לסדר לעצמו סדרי לימוד, בזמנים קבועים, ובמקום קבוע, וללמוד דבר קבוע, וכדאי שלכה"פ בחלק מהיום יהא הלימוד בחברותא, ועי"ז להמשיך הדבקות בתורה גם בימי בין הזמנים".

"ויש ליזהר מאד שלא לצאת לטיולים (מלבד במסגרת הישיבה או המשפחה), כי יש בזה סכנה לגוף ולנפש, וכבר היו הרבה אסונות מחמת הטיולים רח"ל, ואמנם יש צורך במנוחה אך לא בפריקת עול תורה, כי זה דבר חמור מאד".

"ומאחר שבימים אלו, לא כל הזמן נמצאים בסביבה של תורה, ראוי לכל אחד לשים לב ולהזהר בהנהגתו שיהא בה קידוש שם שמים, ויאמרו עליו הבריות ראו פלוני שלמד תורה, כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו, כדאיתא ביומא פ"ו ע"א, ולכן חשוב לקבוע בכל יום זמן ללימוד המוסר אפי' כמה דק', שזה משפיע על כל ההנהגה, ומביא לחיים טובים ומאושרים כידוע".
המכתב שהוציאו גדולי לישראל לציבור

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך