דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ב’ - כ"ט תמוז: הרב אקרב
סוכה ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת סוכה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ב’ - כ"ט תמוז: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ב' - כ"ט תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - סוכה ב’ - כ"ט תמוז: הרב אקרב
סוכה ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
סוכה ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף ב עמוד א
* פרקים א-ב עוסקים בדיני סוכה, פרק ג עוסק בדיני ארבעת המינים, פרקים ד-ה עוסקים במצוות חג הסוכות שהיו במקדש.
* הגמרא מבארת מדוע המשנה כתבה שסוכה שהיא גבוהה מעשרים אמה "פסולה", ולא כתבה "ימעט" כפי שכתבה בדין מבוי.
* הטעם לכך שסוכה שהיא גבוהה מעשרים אמה פסולה לדעת חכמים - לדעת רבה: כי בגובה זה אין אדם יודע שדר בסוכה, לדעת רבי זירא: כי בגובה זה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות, לדעת רבא: כי בגובה זה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע.

דף ב עמוד ב
* לדעת רבי יאשיה בשם רב: מחלוקת חכמים ורבי יהודה, אם סוכה שגבוהה מעשרים אמה פסולה או כשרה, היא באופן שאין דפנות מגיעות לסכך.
* לדעת רב הונא בשם רב: מחלוקת חכמים ורבי יהודה, אם סוכה שגבוהה מעשרים אמה פסולה או כשרה, היא באופן שאין בשטחה אלא ארבע אמות על ארבע אמות.
* לדעת רב חנן בר רבה בשם רב: מחלוקת חכמים ורבי יהודה, אם סוכה שגבוהה מעשרים אמה פסולה או כשרה, היא באופן שאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורוב ושולחנו.
* למסקנת הגמרא (בעמוד הבא) קשה מברייתא על דעת רב חנן בר רבה בשם רב (ע"פ רש"י).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך