ה’מועצת’ במכתב חדש נגד שיתוף הפעולה עם ממשלת בנט ליברמן
(צילום: Roman Yanushevsky/lev radin/shutterstock)

חדשות

ה’מועצת’ במכתב חדש נגד שיתוף הפעולה עם ממשלת בנט ליברמן

במכתבם מזהירים חברי מועצת גדולי התורה: "אין לשתף פעולה עם אנשי השלטון, וקל וחומר שלא להתמנות אצלם לתפקיד כל שהוא, כגון 'יועצים' למיניהם"

   
ה’מועצת’ במכתב חדש נגד שיתוף הפעולה עם ממשלת בנט ליברמן
(צילום: Roman Yanushevsky/lev radin/shutterstock)
אא

מועצת גדולי התורה של דגל התורה בראשה עומדים מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין יוצאת הבוקר במתכ חריף נגד גזירות ליברמן ובנט, ומורה שאין לשתף פעולה כלל עם הממשלה החדשה.


"לב מי לא יחרד בהיות והרחוקים מתורה ומצוות נשאו ראש, ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ולפגוע ח"ו בטהרת ישראל ובקדשיו, ולבטל לימוד התורה, שמירת שבת, חינוך וגרות כהלכה, וסכנה גדולה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה"ק".

"וכבר בימים אלו מכריזים הם על רצונם להצר צעדיהם של אברכי הכוללים עמלי התורה המסולאים בפז, אשר נשותיהם הצדקניות מוסרות עצמן שיהא ביתם בית של תורה על טהרת הקודש, ומדמים בנפשם שעל ידי גזרותיהם למנוע מהם תקציבים לילדיהם היקרים שיחי', יגרמו שלא ישבו באהלה של תורה, אמנם לא יעלה בידם מאומה, כי התורה הקדושה היא חיינו ואורך ימינו ובה נהגה יומם ולילה.

"אוי לנו שכך עלתה לנו בימינו", וכמה עלינו להצטער על חילול שמו יתברך, ומחויבים אנו להתחזק מאד בהתמדת לימוד התורה, ובבין אדם לחבירו, ולשפוך לב כמים בתפילה וזעקה שיתרבה כבוד ה' בעולם, וישובו אחים תועים בתשובה שלימה, ולא יכשלו  בשרירות לבם ח"ו.

והננו לחזק ולתמוך ידי שלוחי דרחמנא ושלוחי דידן הנציגים בכנסת, העומדים על משמר התורה כאן בארצנו הקדושה, ומטכסים בכל עת עצות ודרכים כדי לעמוד בפרץ למנוע ולבטל את הגזירות. 

"פונים אנו ומזהירים אנו לכל אשר יראת ה' בלבבו, כי אין לשתף פעולה עם אנשי השלטון, וק"ו שלא להתמנות אצלם לתפקיד כל שהוא וכגון 'יועצים' למיניהם, ואף הרשויות המקומיות וכן בעלי מוסדות וכדו', הנצרכים לקשר עם משרדי הממשלה לצורך שגרת הקיום, יעשו זאת אך ורק לאחר התייעצות ושאלת חכם, וגם אז יש לקיים את ההכרח בלבד אשר לא שייך בלתו, ועכ"פ בכל שאלה המתעוררת יש להתייעץ ולשאול שאלת חכם, ואין ללמוד הלכה מפי מעשה או משאלה דומה, אלא בכל פעם צריכים לשאול ולהתייעץ שוב, ומרבה עצה מרבה תבונה".


את מכתבם מסיימים גדולי ישראל "באים אנו שוב במודעה ואזהרה כי חינוך ילדי ישראל תשב"ר, הוא אך ורק בתלמודי התורה ובישיבות הקדושות המונהגות בדרך המסורה לנו מרבותינו בכל הדורות בתבניתה ובטהרתה, וחלילה מלהקים מסגרות 'ממלכתי חרדי' וכיו"ב, בכל שם וחניכה דאית ליה, אשר מערבים עם התורה חכמות זרות, והוא כלאי חול בקודש, ואין בזה שום הוראת היתר כלל וכלל, ורק הדבקים בתורה ואין בלתה זוכים לחיים טובים ומאושרים מתוך שמחה, ולאשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא.  ויהי רצון שנזכה בקרוב לראות בישועת ה' על עמו, בביאת משיח צדקנו בב"א.

ה’מועצת’ במכתב חדש נגד שיתוף הפעולה עם ממשלת בנט ליברמן

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך