מרן הגר"ח קנייבסקי קרא את המכתב והחל לבכות - כל גופו הזדעזע
(צילום: שוקי לרר)

חדשות

מרן הגר"ח קנייבסקי קרא את המכתב והחל לבכות - כל גופו הזדעזע

הגר"ח קרא מה שכתוב שם, ולפתע החל להשתעל חזק מאוד. "לא ידעתי מה קרה למרן שליט"א", מספר הת"ח, "אך כשהתבוננתי בפניו ראיתי שזה לא שיעול אלא בכי חזק… מי שמכיר את הגר"ח, יודע שכאשר הוא בוכה כל גופו מזדעזע!

   
מרן הגר"ח קנייבסקי קרא את המכתב והחל לבכות - כל גופו הזדעזע
(צילום: שוקי לרר)
אא

שח הגר"י זילברשטיין שליט"א: סיפר לנו ת"ח גדול, הלומד ב'נחלת משה', שהיה אצל מרן הגר"ח קניבסקי והראה לו קטע המובא בספר 'מציון מכלל יופי' של הגר"א נבנצאל רבו של הרובע היהודי בירושלים.

הגר"ח קרא מה שכתוב שם, ולפתע החל להשתעל חזק מאוד. "לא ידעתי מה קרה למרן שליט"א", מספר הת"ח, "אך כשהתבוננתי בפניו ראיתי שזה לא שיעול אלא בכי חזק… מי שמכיר את הגר"ח, יודע שכאשר הוא בוכה כל גופו מזדעזע

"וכך מובא שם: 'יש בנותן טעם להביא מה ששמעתי מאדמו"ר הגרשז"א זצללה"ה, שסיפר בשם איש מהימן מארץ הונגריה, שבשלושת השבועות היו מתאספים במקומו לישב על הארץ ולקונן על שריפת האולם והבירה, והיתה הזעקה והבכייה של המון העם עולה עד לרקיע. ואמר האיש המהימן הנ"ל, שגודל הבכי היה באופן כזה, שהרגשתו היתה שאין הוא יודע אם כשנחרב הבית היו בכיות העם אשר ראו לעיניהם החורבן, כמו הבכי אשר בכו המון העם במקומו בשלושת השבועות...

"זכורני את ההלם שאחז בי בעת שראיתי את מרן הגר"ח בוכה ובוכה ללא הפוגה, וגם הרה"ג רבי ישעי' אפשטיין שהיה נוכח במקום אמר שאינו זוכר בכי כזה של הגר"ח.

"שאלתי את מרן שליט"א האם כדאי לפרסם את הדברים, כי אולי הדור לא שייך בזה בכלל, ואמר לי: 'לפרסם"'.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך