חישוב מסלול מחדש: עליכם להיזהר מהסכנות שצצות בימים אלו
(צילום: XONIX/shutterstock)

בין המצרים

חישוב מסלול מחדש: מדוע צריך להיזהר מסכנות בימים אלו?

בחז"ל מובא כי בימים אלו של 'בין המצרים' מצוי מזיק בשם 'קטב מרירי'. מיהו אותו מזיק, איך הוא נראה, מה בכוחו לעולל, באיזה שעות ביום הוא פועל, ואיך נשמרים מפניו? הרב נתנאל חיים שרון מבאר לנו.

   
חישוב מסלול מחדש: עליכם להיזהר מהסכנות שצצות בימים אלו
(צילום: XONIX/shutterstock)
אא

תקופה זו של בין המצרים, הינה תרופה בה מצוי מזיק בשם 'קטב מרירי' אשר ביכולתו להשחית ולהזיק באופן נורא.

איך הוא נראה?

תיאור מחריד על מראהו של אותו מזיק, מוצאים אנו בחז"ל (איכה רבה א, כט) כאשר רבי יוחנן מלמדנו כי כולו מלא עינים, קשקשים ושערות, ואילו רבי שמעון בר יוחאי סובר כי אין לו אלא עין אחת בלבד, הנתונה על ליבו, וכל הרואה אותו נופל ומת בו במקום, מלבד גדולי עולם כמו 'שמואל', עליו מסופר כי ראה מזיק זה אולם לא התרגש, רק הודיע באדישות כי נחש בית הוא זה שאינו יכול להזיק..

כוחותיו

על כוחות ההרס וההשחתה שמצויים במזיק זה, יכולים אנו ללמוד מתוך המעשה הבא אשר ארע עם רבי אבהו, ומעשה שהיה כך היה:

ביום מן הימים, הבחין רבי אבהו באדם האוחז מקל של עץ, ומבקש להכות בו את חבירו. מכת המקל כשלעצמה לא היתה מסוכנת, אולם אותו אדם לא ידע כי המזיק 'קטב מרירי' עומד מאחורי חבירו, וממתין למכה הקלה שיכהו במקל העץ, בכדי להכותו מכת מוות במטה הברזל שבידו.

רבי אבהו לעומת זאת, הבחין במזיק המוכן להשחית, לפיכך פנה אל המכה ושאלו: "האם ברצונך להרוג את חברך?", החבר לא הבין, "כלום מכה במטה של עץ יכולה להרוג?!" התפלא. רבי אבהו הסביר: "אכן, צודק אתה, אתה אינך יכול להרוג את חברך באמצעות מטה העץ שבידך, אולם המזיק הממתין מאחוריו מחכה לשעת כושר בה מאן דהו יכהו אפילו מכה קלה, בכדי שיוכל להכותו למוות.

איך נזהרו מפניו גדולי האמוראים?

ואכן, מבואר במדרש איכה (שם) כי מחמת החשש מפני אותו מזיק, ציווה רבי יוחנן על מלמדי התינוקות שלא יכו את תלמידיהם אפילו מכה קלה בתקופה זו בה שולט המזיק, שכן מכה קלה מצידם, עלולה להיות הרת אסון אם יתערב בה אותו מזיק ויצרף לה את כוחו להשחית.

רבי ישמעאל אף הגדיל לעשות, כאשר הורה לסיים את הלימודים בתקופה זו בשעה רביעית שביום, בה מתחיל המזיק את פעולתו, מחשש פן יכשלו המלמדים ויכו את תלמידיהם מתוך הרגל, כאשר הכאה זו עלולה להיות מסוכנת ביותר.

הלכות זהירות

בפוסקים הובא להלכה כמה עניני זהירות הנצרכים לימים אלה, עד תשעה באב.

  1. צריך ליזהר שלא לילך יחידי משעה רביעית [בערך 09:10 בבוקר] עד סוף שעה תשיעית [בערך 16:30 בצהריים] (שו"ע תקנא, יח). ויש אומרים שכל זה בהולך מחוץ לעיר במקום שאין בני אדם מצויים שם (אשל אברהם מבוטשאטש סו"ס תקנא, ערוך השולחן שם, לט).
  2. אין להכות הילדים בימים אלו (שו"ע שם), אפילו מכה קלה שבקלות (פרמ"ג מש"ז יח). ויש אומרים שאיסור זה רק בין שעה רביעית לתשיעית כנ"ל (פרי מגדים, שם).
  3. יש ליזהר מכל עניני סכנה יותר משאר ימות השנה. ולכן יש להימנע מללכת לנהר ולים. וכמו כן, אדם שצריך לעבור ניתוח יראה לדחותו לזמן אחר, ולכל הפחות לא יעשנו בשעות הבוקר והצהריים כנ"ל (מקור חיים תקנא, יד).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך