למרות הצום: עם ישראל מתענה ומצפה לגאולה
(צילום: Mikhail Semenov/shutterstock)

בין המצרים

עם ישראל צם ומצפה לגאולה

כולנו בנים של השם יתברך ועושים ומשתדלים לעשות את רצונו בלבב שלם. מאז חורבן בית המקדש 1953 שנים של גלות כולנו כאחד צמים , זוכרים ומצפים לגאולה.

   
למרות הצום: עם ישראל מתענה ומצפה לגאולה
(צילום: Mikhail Semenov/shutterstock)
אא

ישנו רמז נפלא לזכור את הצומות ובמשל נפלא שממחיש את שעלינו  לבקש "מאבא שבשמים" את בית המקדש! החיבור על ידי רצונות הלב והמאמרים על הגאולה כך מתחברים למציאות שהיא קיימת רק היא מכוסה והתפקיד שלנו לגלות אותה אומרת התורה הקדושה (דברים ל,יד) "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" .

כמה צומות יש לעם ישראל?

רבים שואלים כמה צומות יש לצום? לשם ״תפיסת הזיכרון״ (בשם הראשונים) ישנה שיטת תזכורת; זכרו שש תעניות:

איש - צום גדליה
אישה - תענית אסתר

ארוך - י״ז בתמוז יום קיצי ארוך
קצר - י׳ טבת יום חורפי קצר

לבן - יום הכיפורים
 ״עם ישראל כמלאכים״ בלבוש לבן 
שחור - ט׳ באב יום האבלות

אחים יקרים ואהובים, אנו צמים וצמאים לדבר אחד: לבית המקדש!
כל אדם ואדם שצם מצפה לגאולה אומרת הגמרא הקדושה:  ״כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.(תענית ל ע״ב)

בספר בשם ״פרדס ניסים״ מפי הרב המקובל ניסים פרץ זצ״ל המשיל משל נפלא: היה מלך והיה לו בן שסר מדרך המלכות ,והינה בן המלך לקח את חפציו  ויצא ״למסע דרכו״ למרחקים עד שמצא ״חוף מבטחים״ הגיע לכפר שעמלים שם לפרנסתם ״מתצאת החמה ועד אחרי שקיעתה״ והנה בן המלך מבקש לעבוד למחייתו, והתקבל ברצון, לקח מעדר, והחל לעבוד את האדמה שעות רצופות תחת כיפת השמיים כך במשך חמש שנים.

והנה אחי ורעי, המלך נזכר בבנו ששנים לא ראה את בנו ,והנה המלך החליט לבקר עם כל חיליו ושומריו את עמו ובתקווה שיראה את בנו, והנה רואה את בנו היחיד וזועק מעומק לבו, בני...! בן של מלך... אבא כאן!!!
והילד עונה ואומר אבא...מלך שלי! המפגש כל כך מרגש בן אב לבנו.

והנה המלך שואל את בנו - "בני כל שתרצה אתן לך רק תבקש!"
ענה הבן כן אבא "תגיד בבקשה למעסיק שלי שבמקום שישלם לי שכר מינימום כמה פרוטות שישלם סכום גדול יותר, אתה מלך כל מילה שתגיד זה יבוצע מידית
כי הנך מלך".

ענה המלך: "בני... ישמעו אוזניך מה פיך מדבר אתה בן של מלך אתה זקוק להעלה במשכורת!"
הנך בן של מלך יש לך ארמון רק תבקש לחזור איתי לארמון ולא יהיה לך חסר דבר!

הנמשל אחי ורעי: זה אנחנו ״עם ישראל״ מבקש פרנסה, בריאות וכוכל אחד ועינינו הפרטי .
בואו יחד נבקש מבורא א-ב-א ״הנך מלך העולם״ אבא של כולם, תחזיר אותנו לבית המקדש.

ואז יתקיים אחים יקרים ואהובים, את שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום: ואתה - ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותירצנו ותחזינה עינינו בשובך ברחמים.
ברוך אתה י-ה-ו-ה המחזיר שכינתו לציון. המצפה לגאולה במהרה בימינו אכי״ר הצב״י ארז קדוסי,
אמן.

אחים יקרים ואהובים, השמחה האמיתית היא האמונה והצפיה לגאולה מתוך תפילה לשם יתברך בכוונת הלב אומר הבן איש חי זי"ע רמז נפלא במילוי המילה לב מתקבלת המילה תמיד באופן כזה : למ"ד / בי"ת האותיות הפנימיות הינם תמיד! אומר על כך דוד המלך ע"ה בספר התהילים (פרק טז פסוק ח) "שויתי ה' לנגדי - תמיד".
האזינו לשירו של אליהו חי - בנאדיק; בגרסה ווקאלית

(צילום: Mikhail Semenov/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך