דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ס"ה - ה’ תמוז: הרב אקרב
יומא ס"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ס"ה - ה’ תמוז: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ס"ה - ה' תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ס"ה - ה’ תמוז: הרב אקרב
יומא ס"ה - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא ס"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף סה עמוד א
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מקשה שתי קושיות מהמשנה (שבתחילת הפרק) על דעת רב (הסובר ש"שני שבזוג שני ירעה"), ומתרצת, ומקשה מהמשנה על רבי יוחנן ונשארת בקושיה.
* "יעמד חי לפני ה' לכפר" - השעיר המשתלח זקוק להיות חי עד שעת מתן דמים של השעיר השני.
* רבא מבאר שלדעת רבי יהודה חובות שהופרשו לחובת שנה זו, קריבות לשנה הבאה (ויוצא בהם ידי חובתו בשנה הבאה)

דף סה עמוד ב
* אביי (בסוף העמוד הקודם) הקשה על רבא מברייתא שממנה עולה שאי אפשר להניח פר ושעיר של יום כיפור משנה זו כדי לצאת בהם ידי חובה בשנה הבאה, והגמרא מביאה לאורך כל העמוד (ועד תחילת העמוד הבא) כמה תירוצים ודנה בהם.
* קרבנות צבור הבאין באחד בניסן מצוה להביא מן החדש, ואם הביא מן הישן יצא אלא שחסר מצוה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך