דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ס"ד - ד’ תמוז: הרב אקרב
יומא ס"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ס"ד - ד’ תמוז: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ס"ד - ד’ תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

   
 דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ס"ד - ד’ תמוז: הרב אקרב
יומא ס"ד - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא ס"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף סד עמוד א
* אם השעיר לעזאזל מת, והשעיר לשם נשאר חי, והביאו שני שעירים אחרים והגרילו עליהם, וכעת עומדים שני שעירים לשם - לדעת רב: שני שבזוג ראשון יקרב ושני שבזוג שני ירעה, ולדעת רבי יוחנן להיפך. (ושורש מחלוקתם הוא אם בעלי חיים אינן נידחין או כן נידחין).
* קרבן שיש בו מום עובר - לאחר שיעבור המום הרי הוא כשר להקרבה.
* רב (הסובר ש"שני שבזוג ראשון יקרב") סובר כרבי יוסי ש"מצוה בראשון", והגמרא מבררת היכן רבי יוסי אמר כך.

דף סד עמוד ב
* רבא מביא סיוע מהמשנה לדעת רב וסיוע מהברייתא לדעת רבי יוחנן.
* הגמרא מבארת כיצד רב ורבי יוחנן מבארים את מחלוקת חכמים ורבי יהודה שבמשנה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך