דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"ד - כ"ד סיוון: הרב אקרב
יומא נ"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"ד - כ"ד סיוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"ד - כ"ד סיוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"ד - כ"ד סיוון: הרב אקרב
יומא נ"ד - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא נ"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף נד עמוד א
* שבע שנים נתקיימה גפרית ומלח בארץ ישראל.
* הגמרא דוחה את הטענה שכל מקום שכתוב "שם עד היום הזה" הכוונה היא לעולם.
* לדעת חכמים: ארון בלשכת דיר העצים היה גנוז. (ורב נחמן מביא לכך הוכחה מהמשנה שבעמוד הקודם).
* בשעה שהיו ישראל עולין לרגל, מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להן: ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה.
* שלשה עשר פרוכות היו במקדש - שבעה כנגד שבעה שערים, אחת לפתחו של היכל ואחת לפתחו של אולם, שתים בדביר, ושתים כנגדן בעליה.

דף נד עמוד ב
* בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה, הוציאון לשוק ואמרו: ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו.
* לדעת רבי אליעזר: עולם מאמצעיתו נברא, לדעת רבי יהושע: עולם מן הצדדין נברא, לדעת רבי יצחק: אבן ירה הקב"ה בים ממנו נשתת העולם, לדעת חכמים: מציון נברא.
* לדעת רבי אליעזר הגדול: תולדות שמים משמים נבראו, תולדות הארץ מארץ נבראו, לדעת חכמים: אלו ואלו מציון נבראו.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך