תרומות
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"ב - כ"ב סיוון: הרב אקרב
יומא נ"ב - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"ב - כ"ב סיוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"ב - כ"ב סיוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"ב - כ"ב סיוון: הרב אקרב
יומא נ"ב - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא נ"ב - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף נב עמוד א
* חביבים ישראל שלא הצריכם הכתוב לשליח (אלא כל אחד ואחד מתפלל על עצמו).
* אמה טרקסין - לא הכריעו בו חכמים אם קדושתו היא כקדושת קודש הקדשים או כקדושת היכל.
* לדעת איסי בן יהודה: חמש מקראות בתורה אין להם הכרע כיצד יש לפסק אותם.

דף נב עמוד ב
* הוא יוסף איש הוצל הוא יוסף הבבלי הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גור אריה הוא איסי בן גמליאל הוא איסי בן מהללאל, ומה שמו? - איסי בן עקיבא שמו.
* לדעת רב חסדא: יש פסוק נוסף בתורה שאין לו הכרע. ("וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים").
* משנגנז ארון על ידי יאשיהו - נגנזה עמו צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה ומקלו של אהרן ושקדיה ופרחיה וארגז ששגרו פלשתים דורון לאלהי ישראל.
* המשנה סוברת כדעה שצובר את הקטורת על גבי הגחלים (ולא כדעה הסוברת שהיה מפזר), ונחלקו הברייתות אם היה מתחיל לצבור את הקטורת מצד ראש המחתה לצד בית יד המחתה או להיפך.

עוד כתבות שיעניינו אותך