דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"א - כ"א סיוון: הרב אקרב
יומא נ"א - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"א - כ"א סיוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"א - כ"א סיוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא נ"א - כ"א סיוון: הרב אקרב
יומא נ"א - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא נ"א - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף נא עמוד א
* רב ששת סובר שאין שוחטים את הפסח על היחיד (אלא רק על חבורה).
* לדעת ת"ק: פסח שני דוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה, ולדעת רבי יהודה: אף דוחה את הטומאה.

דף נא עמוד ב
* פר יום הכפורים - על הכהן הגדול להביא את הפר מכסף שלו ולא משל הצבור ולא משל אחיו הכהנים, ואף בדיעבד לא כשר אם לא הביא את הפר מכסף שלו.
* לדעת חכמים: בבית המקדש השני עשו שתי פרוכות בין ההיכל לקודש הקדשים מחמת הספק.
* נחלקו התנאים בברייתא לגבי מסלול הליכתו של הכהן הגדול בהיכל לצורך כניסתו לקודש הקדשים - לדעת רבי יהודה: בין המזבח למנורה היה מהלך, לדעת רבי מאיר: בין שלחן למזבח, לדעת רבי יוסי: בין שלחן לכותל. (והגמרא מבארת את טעמיהם).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך