דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא מ"ט - י"ט סיוון: הרב אקרב
יומא מ"ט - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא מ"ט - י"ט סיוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא מ"ט - י"ט סיוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא מ"ט - י"ט סיוון: הרב אקרב
יומא מ"ט - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא מ"ט - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף מט עמוד א

* הגמרא מקשה מברייתא ודוחה את דבריו של רב ששת הסובר שהולכת דם הקרבן ביד שמאל ממקום השחיטה עד המזבח כדי לזורקו כשירה.
* הגמרא מסתפקת האם חפינת הקטורת ביום כיפור צריכה להיעשות דוקא על ידי כהן גדול.
* חפן הכהן הגדול את הקטורת ונתנה לתוך הכף ומת קודם שהספיק להכניסו לקודש הקדשים - רבי יהושע בן לוי מסתפק אם צריך כהן גדול אחר שנתמנה תחתיו לחפון מחדש, ולדעת רבי חנינא ודאי שצריך.
* רבי חנינא היה קשיש מרבי יהושע בן לוי.
* הגמרא מסתפקת אם צריך לחזור ולחפון את הקטורת גם בקודש הקדשים ("חופן חוזר וחופן או לא").

דף מט עמוד ב
* למסקנת הגמרא: צריך לחזור ולחפון את הקטורת גם בקודש הקדשים.
* שחט הכהן הגדול את פר יום הכיפורים שלו ומת קודם זריקת דמו - נחלקו האמוראים אם כהן גדול אחר המתמנה במקומו צריך לשחוט פר חדש או לא.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך