דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא מ’ - י’ סיוון: הרב אקרב
יומא מ’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא מ’ - י’ סיוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא מ' - י’ סיוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא מ’ - י’ סיוון: הרב אקרב
יומא מ’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא מ’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף מ עמוד א
* מסוף העמוד הקודם ועד סוף עמוד זה הגמרא מקשה שלוש קושיות משלוש ברייתות על דעת רבי ינאי שבלישנא השניה הסובר שאף לרבי יהודה ההגרלה מעכבת.
* אם לא התודה הכהן הגדול על השעיר המשתלח - לדעת ת"ק: כשר, לדעת רבי שמעון: פסול.

דף מ עמוד ב
* לדעת רבי יהודה: השעיר המשתלח צריך להישאר חי עד שעת מתן דמו של השעיר הפנימי, ולדעת רבי שמעון: השעיר המשתלח צריך להישאר חי עד לאחר שיתוודה עליו את עוונות בני ישראל.
* הגמרא מביאה ראיה מברייתא שהגרלה אינה מעכבת, ודוחה את הראיה.
* הגמרא מביאה ראיה מברייתא שעליית הגורל מעכבת, ודוחה את הראיה.
* הגמרא מביאה ראיה מברייתא שלדעת רבי יהודה הגרלה מעכבת.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך