דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ל"ג - ג’ סיוון: הרב אקרב
יומא ל"ג - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ל"ג - ג’ סיוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ל"ג - ג’ סיוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא ל"ג - ג’ סיוון: הרב אקרב
יומא ל"ג - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא ל"ג - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף לג עמוד א
* אביי מפרט את סדר העבודה בבית המקדש, ולאורך כל הדף הגמרא מבררת את המקורות לדבריו.
* "והקטיר עליה חלבי השלמים" - עליה (על עולת תמיד של שחר) השלם כל הקרבנות כולן. (ולכן לאחר תמיד של בין הערביים אין עוד קרבנות).
* לדעת ריש לקיש: אין מעבירין על המצוות.

דף לג עמוד ב
* שלחן בצפון משוך מן הכותל שתי אמות ומחצה, ומנורה בדרום משוכה מן הכותל שתי אמות ומחצה, מזבח ממוצע ועומד באמצע ומשוך כלפי חוץ קימעא.
* "עבורי דרעא אטוטפתא - אסור" (וברש"י ותוס' מובאים פירושים שונים לכך).
* הגמרא מבארת מדוע הטיבו חמש נרות ואחר כך שתי נרות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך