מיוחד לשבת: 8 סודות מגדולי ישראל
(צילום: tomertu/shutterstock)

לקראת שבת

מיוחד לשבת: 8 סודות אדירים מגדולי ישראל

הרב ארז קדוסי במאמר נפלא ומחזק לקראת השבת הקרובה, פרשת חוקת. להדבק במידותיו של הצדיק ״אוהב שלום ורודף שלום״

   
מיוחד לשבת: 8 סודות מגדולי ישראל
(צילום: tomertu/shutterstock)
אא

אחים יקרים ואהובים,השלום בפרשת השבוע (בפרק כא כט)
״ויבכו את-אהרן שלושים יום כל בית ישראל״ 

רש״י מבאר כל בית ישראל-האנשים והנשים לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו.
אחי ורעי,אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום,ראיתי מהגמרא הקדושה מאמר נפלא:

 ״צדיק בא לעולם ברכה באה לעולם״(סנדרין קיג:) אהרן השאיר ברכה בעולם ועלינו לדעת ״לרדוף״ אחרי הברכה שמביאה לגאולה פרטית בכל בית וברכה זו מביאה לגאולה כללית השראת השכינה והמטרה בית  המקדש ושם הברכה הינה ״שלום״

במיתתו של אהרן ע״ה בכו כל בתי-ישראל בין איש לאשתו  בין אדם לחבירו ואף את הנשים שאת ביתם הציל! אהרן הכהן ע״ה היה רודף שלום למען האהבה והשלווה בכל בית ישראל הגמרא במסכת כלה מובא שאחר מטתו של אהרן צעדו שמונים אלף בחורים שהוריהם קראו להם ״אהרן״ מאחר שנולדו בזכות השלום שהשכין בין ההורים.

אחי ורעי,לקטתי בסיעתא דשמיא מספרים קדושים ״מאמרי שלום״ בין איש לרעיתו  ובין אדם לחברו אומרת הגמרא הקדושה: ״שלום״ זהו שמו של הקב״ה(שבת י:) 

אומר דוד המלך ע״ה ״שלום על ישראל״(תהילים קכה,ה)
אחים יקרים ואהובים,מוזכר בפרשה ״שמיתת הצדיקים מכפרת״ זה הרגע שכולנו יחד באהבה ואחווה שלום ורעות נשריש ונחדיר את ״השלום מידתו של אהרן״ למען גאולתנו הקרובה במהרה בימינו אמן.

1. ״סוד השלום בית״
 אברך אחד התלווה למרן הרב הגאון רבי שלמה זלמן זצ״ל בדרך לביתו, וכשהגיעו ראה המלווה את הרב עומד בפתח הדלת ולפני שדפק על הדלת,תיקן וסידר את מלבושו ופיאותיו וכובעו וחשב אותו אברך שכנראה יש לרב אורחים חשובים בביתו ורצה ללכת,אמר לו הרב שאין לו אורחים אלא שכאשר נכנס לביתו לפגוש את אשתו,בשבילו זה כקבלת פני השכינה,שהאשה מרמזת לשכינה ולכן מסדר את מלבושיו.
אחים יקרים ואהובים,מכאן נתגלה הסוד הנפלא שמתיחסים בצורה מכובדת כזו לאשה זוכים לשלום בית בשלום ואחווה.

2.סוד נרות השבת:
אחי ורעי,אומר המוהרא״ש זצ״ל :
העת רצון הכי גדול לאשה הוא בעת הדלקת נרות,ולכן אשרי האשה שמנצלת את הזמן ההוא לבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה-הן בעבור הילדים,והן בעבור השלום-בית,פרנסה ובריאות ,כי התפילות שמתפללת אז,מאוד מאוד מתקבלות בשמים. 

3.״תהיה ותרן״
אחים יקרים, דעו כי ״נרות״ הם אותיות “ותרן” בכל פעם שהינך מרגיש כעס תתבונן בנרות שבת שהודלקו על ידי האשה והתברכו בפיה ״פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה״ ודע שהתפילות הנרות אלה ״מאירות ומבקשות דבר אחד - שלום בית״ בינך ובין בני משפחתך!  זכור ״נרות אותיות ״ותרן״. אומרת הגמרא הקדושה :
״נר ביתו וקידוש היום:נר ביתו עדיף,משום שלום ביתו(שבת כג:)

4. סוד השלום מהבן איש חי:
ראיתי מאמר נפלא 
בספר בצור ירום (חלק ד פ׳ ח) 
הבן איש חי ע״ה היה רב של בגדד במשך חמישים שנה,הוא התמנה לרב בגיל עשרים ושש,ונפטר בגיל שבעים ושש.
לפני פטירתו הוא אמר להם-

״רבותי,חמישים שנה הייתי דיין בעיר הזאת ולא כתבתי אפילו גט אחד״. וזו היתה עיר שהכילה מאה עשרים אלף יהודים,בוודאי שמתוך מספר גדול כזה היו כמה זוגות שרבו ביניהם,אבל כשהם היו מגיעים אל הבן איש חי , הוא היה מסתכל עליהם בצורה כזאת שמיד היו חוזרים בהם,הוא היה מסביר להם שבזה הם הולכים נגד ה׳.

ולכן כדאי להם לעשות שלום ביניהם,ומיד הם היו הולכים.על זה הבן איש חי נפוץ מאוד בכל העולם.

5.סוד השלום מהבבא סאלי:
בשם הרב יהורם אברגי׳ל זצ״ל 
״פעם שמעתי מהבבא סאלי שאמר באחת הסעודות,שהוא ראה את דיוקן הבן איש חי מתחת לכסא הכבוד,כי כשיודעים לעשות שלום,זה הדבר הכי גדול שיש,אבל השלום נעשה רק אחרי קדושת היסוד.אחי ורעי זהו כוחו של צדיק שנדבקים בקדושה בטהרה ובתורה יש שלום שמשפיע על כל הסביבה.
לכן אם אדם מרגיש שהשלום שלו התערער שיבדוק מתי לאחרונה הוא פגם ביסוד. 
יש כאלה שמשלמים על המחשבה בלבד ,יש כאלה על הראיה,יש כאלה על הדיבור ויש כאלה על מעשה. אחי ורעי כמה עלינו לשמור על כל אבר ואבר למען 
״השלום בית״ ולסלק את יצר הרע  על ידי לימוד התורה הקדושה.

6. להשריש בלבנו את התפילותינו
בכל יום מתפללים ומבקשים :
״שים שלום טובה וברכה חיים...״
״ברכת כוהנים וישם לך שלום״.
״עושה שלום במרומי הוא יעשה שלום עלינו״ 

שלוש פעמים ביום והנה כמה צריך להשמר ברחוב,בעניני פרנסה,בביתו אחי ורעי, ״מילה״ לא נכונה יכולה לדחות את השלום אבל במידה ונאמר בפינו
 ״אד-ני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך ! נזכור תמיד מי מול אנו עומדים מול מלך מלכי המלאכים הקב״ה שנותן לנו כל רגע חיים 
״דע לפני מי אתה עומד״ ועל כך אומר דוד המלך ע״ה בספר התהילים ״שויתי ה׳ לנגדי תמיד״ (פרק טז פסוק ח)
 
7.״שלום התפילה המושלמת״
אחי ורעי,אנו מסיימים את התפילה עם שלום,כי עם שלום - יש הכל, ואם אין שלום-אין כלום,כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום.
(עוקצין פרק ג)

8.״השלום מביא למלכות״
״המברך את עמו ישראל בשלום״
סופי תיבות: ״מלכות״ אשרי מי שמקבל על עצמו בסיום כל תפילה שיהיה שלום עם כל בר ישראל ולה יעורר מחלוקת על שום בריה ומכל שכן לא יפרש מהצדיק האמת
(סידור עת רצון)

אחים יקרים ואהובים, יחד נקבל את הברכה והשלום וגאולה בזכות אבותינו הקדושים ואהרן הכהן ע״ה שהיה אוהב שלום ורודף שלום  ״והחי יתן אל ליבו״ 

ראיתי לצרף מחרוזת שירים מחזקים של הזמר אליהו חי הי״ו שמזכה את עם ישראל בשירים שמקרבים לאבינו שבשמיים.

בברכה, 
המצפה לגאולה ,
הרב ארז קדוסי

(צילום: tomertu/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך