מתקפה חריפה של הגר"מ שטרנבוך: "ראש הרשעים, ליברמן, מדבר בפרהסיה על רצונו לזרוק את החרדים לזבל"
(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock) מאת בייגל - אני יצרתי, GFDL, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=762934

חדשות

מתקפה חריפה של הגר"מ שטרנבוך: "ראש הרשעים, ליברמן, מדבר בפרהסיה על רצונו לזרוק את החרדים לזבל"

הגאון רבי משה שטרנבוך יצא בסוף השבוע למתקפה חריפה נגד הרשעים השותפים להקמת הממשלה החדשה: "אנחנו צריכים לעורר רחמי שמים, לחנך את בנינו שיסתכלו עד היכן מגיע שפלות הרשעים שיורדים מדחי אל דחי"

   
מתקפה חריפה של הגר"מ שטרנבוך: "ראש הרשעים, ליברמן, מדבר בפרהסיה על רצונו לזרוק את החרדים לזבל"
(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock) מאת בייגל - אני יצרתי, GFDL, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=762934
אא

מתקפה חריפה של ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך נגד מה שמסתמן כהקמת ממשלת שמאל.

את דבריו פתח ואמר: "הנה בזמנינו רואים אנו עד היכן הדברים מגיעים, שהם אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה וקדושת ישראל ה”י, וכבר התחילו בפעולות לגזור שכל מי שישפיע על ילדים חופשיים לשמור דת ישראל בלי הסכמת הוריהם ייענש בשש חודשי מאסר, וברצונם לחוקק עוד חוקים למחוק כל רושם מדת ישראל בארץ הקודש".

"בדעתם לעקור את הנישואין והגירושין מידי הבתי דינים ולהעבירם לערכאות, להפעיל תחבורה ציבורית בשבת קודש בכל רחבי הארץ, לקבל גרות על ידי כל רב שמאושר מטעמם בלא שום בי”ד, ולחוקק שאין להעמיד הפרדה באסיפות בין גברים לנשים, ולכוף את גיוס בני הישיבות, וכן להעמיד בכותל המערבי מקום לרפורמים כמו לחרדים, ולמכור בשר חזיר בפרהסיה, ולהסגיר את לימודי הליב”ה בכל התתי”ם, אוי לנו שכך עלתה בימינו שרוצים לעקור את התורה והאמונה וקדושת עם ישראל וקדושת ארץ ישראל".

“ראש הרשעים, ליברמן, מדבר בפרהסיה על רצונו לזרוק את החרדים לזבל, ועומד בתקיפות על כך שכל קיום הממשלה יהא תלוי רק בהמשך פעולות וחוקים לעקור כל שייכות לדת ישראל, כדי שיוכל לחיות חיי תאווה והפקרות כרצונו.

“עלינו להודיע באופן ברור קבל עם ועדה: “אין אנו מקבלים ח”ו הגזירות שלהם, ומוכנים אנו ללכת לבית סוהר, ולא נסכים בשום פנים ואופן שבנינו יהיו מחונכים בדרכם”.

כל אחד שואל מה יכולים אנו לעשות במצב כזה, ובפרט שהמצב אינו נוגע רק ליהודי ארץ ישראל אלא גם ליהודי חוץ לארץ, שהרי אם יוצא חרון אף ה’ על יהודי ארץ ישראל, גם יהודי חו”ל נמצאים בסכנה.

אנחנו צריכים לעורר רחמי שמים, לחנך את בנינו שיסתכלו עד היכן מגיע שפלות הרשעים שיורדים מדחי אל דחי, ולוחמים בחירוף נפש בכדי לחיות כבהמות, וזה לבד סיבה להיבדל מהם, ובמיוחד אצל בני תורה יש להוסיף חיזוק בלימוד התורה מתוך יר”ש, ולהתגבר על ניסיונות הזמן מתוך מסירות נפש, ולחזק את עבודת התפילה שיהא בכוונה כראוי.

עוד הוסיף הראב"ד ואמר: “עם ישראל ידעו בכל הדורות, שבתקופה האחרונה לפני ביאת משיח יהיה זמן קשה מאוד, אבל לאמיתו של דבר מעולם לא חשבו שנגיע לתקופה קשה כל כך. אנו חיים בדור הקשה ביותר של “חבלי משיח הרוחניים”.

וחובתינו בעת הזאת לפעול ככל יכולתינו, ולהודיע בכל העולם את מחאתינו, שהרי ארץ ישראל נקראת “ארץ קדושה” בכל העולם, ואין להם רשות לעקור את קדושת הארץ.

עלינו למחות בהם ולכאוב על חילול ה’, ואז הקב”ה יעזור, אבל אם נשתוק וכאילו אין הדבר נוגע לנו כלל, הרי ח”ו עלול לצאת חרון אף ה’ על בית ישראל.

צריכים אנו לפעול לעורר רחמי שמים, וזהו על ידי שנרבה את צד הקדושה נגד צד הטומאה, יש לנו להתבונן עד כמה הם שפלים ומאידך כמה מאושרים אנחנו שהקב”ה בחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו, יעזור הקב”ה שנזכה לגאולה השלמה בקרוב.

הרב דניאל זר על אביגדור ליברמן: "דוברמן". צפו

(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock) מאת בייגל - אני יצרתי, GFDL, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=762934

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך