מצמרר ומטלטל: סבל בעולם הבא בגלל הדיבור בבית הכנסת
אילוסטרציה (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

מיסטיקה וקבלה

מצמרר ומטלטל: הנפטר התגלה בחלום וביקש לפרסם את המסר ברבים

סיפור שנחשף כעת מראה עד כמה חמור העוון של דיבור בבית הכנסת, מאת הרב אליהו עמר. צפו

   
מצמרר ומטלטל: סבל בעולם הבא בגלל הדיבור בבית הכנסת
אילוסטרציה (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא
אילוסטרציה (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

מספר הרב אליהו עמר סיפור שנחשף אליו -

לפני כמה חודשים הלך לעולמו הרב דוד ישראל ממלחת הסרטן אחרי שכמה שנים הוא סבל בגלל זה. הוא הגיע בחלום לחבר שלו בשם כהנא והוא ראה שהוא ממש סובל והוא לא הבין

הרי לא זאת בלבד שהאיש קיים מצוות באופן מלא אלא גם סבל בעולם הזה אז מדוע זה כך?

אמר לו הנפטר דבר מצמרר - ישנו עוון אחד שבגללו מקפידים מאוד בשמים וזה העוון של הדיבור בבית הכנסת. אותו אדם אכן בירר עם מי שליווה את הנפטר במהלך השנים של מחלתו ואכן הוא הודה שכך היה.

מבהיל ומצמרר עד כמה חמור העוון של דיבור בבית הכנסת.

החתם סופר זי"ע באחת מדרשותיו הרבות בענין איסור הדיבור בבית הכנסת אמר: "הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו השאיר לנו מקדש מעט, בתי כנסיות ובתי מדרשות, עם אנו נוהגים בהם קודש, אז יש להם גם אתה קדושת ארץ ישראל והתפילות משתלחות מהן לשער השמיים, אך עם ח"ו אנו נוהגים בהם בזיון ומדברים בהם דברים בטלים, הבל זה של דברים בטלים הוא טמא, ומתלבש בו שר של טומאה וגם הוא נעשה בעל הבית בבית הכנסת ומקבל התפילות ומכניסן אל החיצונים רחמנא לצלן" (דרשות חת"ס ח"ב דף שט ב)

בית הכנסת ובית המדרש נקרא מקדש מעט דכתיב: "ואהי להם למקדש מעט", אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. וכתבו הפוסקים דמצווה לירא מן המקדש נוהג בבית הכנסת וביהמ״ד מדאורייתא, ולכן ראוי להיזהר בכבודם ולשבת שם באימה ויראה. ואותם הנוהגים בהם שחוק וקלות ראש עליהם נאמר: "מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי", ובזוה״ק הפליג בעונש שלהם, ואמר: "מאן דמשתעי בבי כנישתא", ר״ל בדברים בטלים חיצונים, "אין לו חלק באלהי ישראל". 

הכונה ע״ד מ״ש אפיקי יהודה ז"ל… והיינו כי הקב״ה נקרא אלהי ישראל מפני שאין ביניהם שר אמצעי אבל לגבי אוה״ע נקרא אלהי האלהים שיש להם שרים אמצעים, והעד שישראל אין להם אמצעי ממה שמצינו שהקב״ה השרה שכינתו אותם בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ולכך המזלזל בהם נראה דאינו מודה שיש שם השראת שכינה ולכן אין לו חלק באלהי ישראל ר"ל בזה התואר של אלהי ישראל שזכו בו ישראל."

הזוהר הקדוש (פרשת ויקהל) מביא את חומרת הדיבור בעת קריאת התורה וז"ל: "קריאת התורה צריך להיות באימה וביראה כמו בשעת מתן תורה ואין רשות לדבר אפילו בדברי תורה וכל שכן בדברים אחרים אלא כולם ישבו באימה כמי שאין לו פה."

המחבר בהלכות תפילה מביא וז"ל: "לא ישיח שיחת חולין בשעה שהשליח ציבור חוזר התפילה ואם שח, הוא חוטא וגדול עוונו מנשוא וגוערים בו, ובהלכות קריאת התורה מביא וז"ל: כיוון שהתחיל לקרות בספר תורה, אסור לספר אפילו בדברי תורה, אפילו בין גברא לגברא ובמשנה ברורה בהלכות בית הכנסת מביא וז"ל : הירא לדבר ה' ישים עיניו ולבו לזה שלא לדבר שום דברים בטלים בבית הכנסת."

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך