הרב עובדיה יוסף זצוק״ל בקטע מרגש: ״י"ג מידות הרחמים״ בכותל בשנת  1995
עצרת סליחות בכותל בחסותו של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל (ארכיון/דר וסחורת)

גדולי ישראל

הרב עובדיה יוסף זצוק״ל בקטע מרגש: ״י"ג מידות הרחמים״ בכותל בשנת  1995

הרב עובדיה יוסף בתיעוד נדיר משנת תשנ"ו - 1995 בכותל המערבי במהלך הסליחות. מרגש

   
הרב עובדיה יוסף זצוק״ל בקטע מרגש: ״י"ג מידות הרחמים״ בכותל בשנת  1995
עצרת סליחות בכותל בחסותו של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל (ארכיון/דר וסחורת)
אא
עצרת סליחות בכותל בחסותו של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל (ארכיון/דר וסחורת)

משה רבינו ע״ה "העניו מקדם" כאשר ה׳ עבר על פניו... "אמר רבי יוחנן: אילמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד: שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין, עשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם. אמר רב יהודה ברית כרותה לי"ג מדות שאין חוזרות ריקם" (מסכת ראש השנה)

רבינו בחיי בפירוש על התורה ׳שמות׳ כותב "בזמן הזה שאנחנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לכפר על חטאתינו ולא מזבח להקריב עליו קרבנות, ולא בית המקדש להתפלל בתוכו, לא נשאר לנו לפני ה', בלתי אם תפלתנו וי"ג מדותיו… בזכות ״י״ג מידות הרחמים״

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך