האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א: "כשמוסרים נפש למען עם ישראל, לא מפסידים"
(צילום:באדיבות המצלם)

יהדות

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א: "כשמוסרים נפש למען עם ישראל, לא מפסידים"

באגרת חיזוק ששלח ראב"ד מרוקו, מתייחס הרב פינטו למאורעות הימים ומתווה דרך להצליח ולהינצל מכל רע – מה קרה למי שפע ב"בבא מאיר" – על כך באגרת מיוחדת שנלוות לעשרות אגרות חיזוק מיוחדות שנדפסו בימים אלו

   
האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א: "כשמוסרים נפש למען עם ישראל, לא מפסידים"
(צילום:באדיבות המצלם)
אא

"עלינו לדעת יסוד גדול בעבודת השם, ובדרך ההתנהגות עם רבותינו ואבותינו הצדיקים והחסידים זצוק״ל, אשר בהרבה דברים של מסירות נפש בשביל כלל עם ישראל הקפידו הקרובים לא לשאול ולא להתייעץ, רק הלכו למסור נפש באמונה ובטחון בצדיקים כי ידעו שהצדיקים לא אוחזים בצדקותם, ופוחדים ויפחדו שמא יגרום החטא ואז ימנעו מהם לעשות דברים של מסירות נפש."

כך כתב היום האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו באגרת מיוחדת ששלח ראב"ד מרוקו לרבבות תלמידים וחסידים ברחבי העולם.

בדבריו אמר ראב"ד מרוקו, כי "על האדם לדעת שישנם דברים של קידוש השם שהאדם צריך להיות חכם בעצמו, וללכת בכח הצדיק ולא לפחד מכל ענין."
באגרת הביא הרב מעשה שהיה עם זקנו ה"בבא מאיר" זיע"א, "זוכרים אנו מעשה באדם שפגע קשה מאוד במור זקני זצוק״ל, בדברים קשים ומרים. ומור זקני זצוק״ל היה מצטער מאוד. 
הלך אחד מבני המשפחה להתייעץ האם לעשות איזה מעשה לעצור את האדם שמצער את הצדיק, וענה לו מור זקני זצוק״ל לא לעשות מאומה. מן השמים גזרו לעבור את הצער הזה. 


וכאשר אחד מבני המשפחה הלך לשאול את מור זקננו רבי ישראל אבוחצירא זצוק״ל, כעס ואמר למה שאלתם את רבי מאיר, תלכו בכוחו של רבי מאיר בלי לשאול איך ומה לעשות. 
יש דברים שצריך להשען על כח הצדיק ולהיות חכם מתי לשאול ואיך לשאול ומה לשאול, ועלינו לדעת שההנהגה והדרך של דבקות בצדיק, היא עבודה שלמה שצריכים הרבה חכמה והרבה אמונה, ועל התמימות והאמונה הזאת זכה יהושוע בן-נון לרשת את מקומו של משה רבנו. 


יצויין כי לקראת חג השבועות יצא לאור קונטרס ובו עשרים ושש אגרות מיוחדות שנשלחו בימי המלחמה, שכוללות שלל נושאים הכוונות הדרכות עצות תובנות, עובדות נדירות והנהגות  מיוחדות.

צפו באיגרת

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך