מזכה הרבים הרב ארז קדוסי על מעמד הר סיני | לכבוד שבת קודש, פרשת במדבר
(צילום: Mountains Hunter/shutterstock)

לקראת שבת

מזכה הרבים הרב ארז קדוסי על מעמד הר סיני | לכבוד שבת קודש, פרשת במדבר

מזכה הרבים הרב ארז קדוסי על מעמד הר סיני, תואם בדיוק לפרשת השבוע שלנו, 'במדבר' | האזינו לשירה הסוחפת של הזמר והפייטן אליהו חי ריחני

   
מזכה הרבים הרב ארז קדוסי על מעמד הר סיני | לכבוד שבת קודש, פרשת במדבר
(צילום: Mountains Hunter/shutterstock)
אא

״לחוש את מעמד הר סיני״ 
 אחים ואחיות יקרים, אנו לפני קבלת התורה וכולנו צריכים בימים אילו לומר תמיד :״אין עוד מלבדו״. ראיתי בסיעתא דשמיא, להביא בפניכם מדברי החפץ חיים בספרו נדחי ישראל פרק מג וזו לשונו: "תורתינו הקדושה לא ניתנה בסתר"
( ישעיה מח,טז): 

״לא מראש בסתר דברתי״, והכוונה שהתורה לא נְתָנָהּ הקדוש - ברוך-הוא בסתר שיוכל מי לטעון ולהסתפק באמתתה חס ושלום, אלא ניתנה בגלוי ובפרסום גדול
לעיני ששים ריבוא  אנשים שהיו כולם במעמד הקדוש והנורא,וקיבלו אותה כולם עליהם בלב שלם, וענו בקול אחד:

״כל אשר דיבר ה׳ נעשה ונשמע״, ומן הדור ההוא והלאה נשמר ונעשה כל חוקותיה ומשפטיה אצל כלל ישראל, אחת מהן לא נעדרה, וגם בכל עת הגלות הארוך והמר לא נחסר ולא נשתנה, שום  מצוה ממצות התורה בכל מקומות פזורינו בקצות תבל,

ולא בא שום התרשלות אצל כלל ישראל״ אחים יקרים ואהובים המילים של החפץ חיים ״חוצבי להבות אש״ על כך נאמר ״ ברוך אתה ה׳ נותן התורה בואו נתאחד לקראת הגאולה וראיתי להגיש בפניכם את הזמר אליהו בטעמים יחודיים בליוי מנגינה יחודית לחוש את קבלת התורה בקול שופר!
 
״שמעו ותחי נפשכם״ שכל מטרתו לעורר את הלבבות כאיש אחד בלב אחד! אחי ורעי,

במעמד הר סיני, ״שמעו וראו את הקולות״ עם ישראל בואו  נתאחד ונאמר כולנו כאחד שמע ישראל ה׳... אחד לקראת 
מתן תורתינו הקדושה.

ונזכה לבית מקדשנו במהרה אמן.

אליהו חי ריחני שר על מעמד הר סיני

(צילום: Mountains Hunter/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך