מגדולי בעלי המופת: יום פטירתו הרב הקדוש רבי מאיר מפראמישלאן זיע"א
(צילום: pixinoo/shutterstock)

גדולי ישראל

מגדולי בעלי המופת: יום פטירתו הרב הקדוש רבי מאיר מפראמישלאן זיע"א

"סגולה נפלאה וקמיע קודש" - 2 עמודים [כ-40 שורות] גדולים מלאים וגדושים בתוכן חשוב בפלפולא דאורייתא מתובלים דברי חסידות בעצם כתב יד קודשו של צדיק יסוד העולם ומגדולי בעלי המופת הרב הקדוש רבי מאיר מפראמישלאן זיע"א

   
 מגדולי בעלי המופת: יום פטירתו הרב הקדוש רבי מאיר מפראמישלאן זיע"א
(צילום: pixinoo/shutterstock)
אא

"סגולה נפלאה וקמיע קודש" - 2 עמודים [כ-40 שורות] גדולים מלאים וגדושים בתוכן חשוב בפלפולא דאורייתא מתובלים דברי חסידות בעצם כתב יד קודשו של צדיק יסוד העולם ומגדולי בעלי המופת הרב הקדוש רבי מאיר מפראמישלאן זיע"א.

כתב היד מדבר מעניני הקרבנות, בכפרת העוונות של עם ישראל, העולה שבאה כנגד הרהור הלב.. על התורה הקדושה.. כח גבורתו של הקב"ה. 

סגולה נפלאה בהחזקת כתב ידו הקדוש:

כתב יד קדשו של רבי מאיר מפרמישלאן הוחזק אצל גדולי החסידות כסגולה ו"קמיע קדוש". אחד ממכתביו של רבי מאיר מפרמישלאן היה ברשותו של הרב הקדוש רבי צבי הירש מליסקא, והיה חביב עליו מאוד - "בגנזיו של הצדיק הקדוש רבי צבי הירש מליסקא, מונח היה מכתב בכתב ידו של הרב, אותו קיבל הצדיק מליסקא במתנה מאת אחד מחסידיו. 

המכתב היה נצור אצל רבי צבי הירש כאישון, ונחשב בעיניו כמו קמיע קדוש. מדי פעם אף מראה היה אותו למקורביו ומי אשר בא אליו ונזקק לישועה היה מביא לו להחזיק את כתב היד הקדוש כסגולה לישועה" (אספקלריה המאירה, א, עמ' רנג).

מסופר על אחד מחסידיו של הרה"ק מאיר מפרמישלאן שכאשר בא להיפרד ממנו קודם נסיעתו לארץ ישראל. הצדיק נתן לו אחד מחפציו, וצווה עליו כי אם תפרוץ סערה בלב ים, ייקח חפץ זה וישליכו לים ויאמר: "חפץ זה משל מאיר בן יענטא הוא" ומיד ישקוט הים מזעפו, וכך היה.

בתו הצדקת מרים-חיה, אשתו של האדמו"ר הקדוש רבי יואל מוסקוביץ' משאץ, קיבלה בירושה מאביה את מקלו. הצדקת ביקשה שלאחר מותה, יניחו את המקל של אביה בקברה להגנה על העייר שאץ. דבר פלא היה, כשבמלחמת העולם הראשונה, נשרפו כל העיירות בסביבה, למעט שאץ שנותרה שלמה.

הרה"ק ציס"ע רבי מאיר מפרמישלאן - (תקמ״ג- תר״י) בן הרה"ק רבי אהרן אריה ליב בן רבי מאיר הגדול מפרמישלאן (מראשוני תלמידי הבעש"ט) נולד בשנת תקמ"ג בברכת הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, תלמיד מובהק של רבי מרדכי מקרמניץ וכן קבל מהחוזה מלובלין.

התפרסם כבר בגיל צעיר כבעל רוח הקודש. אין ספור סיפורי מופת פלאיים המעידים על רוח קדשו מסופרים בפי החסידים על פי מקורות נאמנים, צדיקי דורו נסעו אליו והתפעמו מרוח קדשו. פזרנותו לצדקה לא ידעה גבול ובענוותנותו הרבה היה מתייחס אל עצמו כגבאי צדקה פשוט, וכך כותב עליו מעריצו הגאון רבי שלמה קלוגר בהספדו עליו '... אף אם אני מכיר ערכי ודלות מעשי עכ"ז מעלת הרב הצדיק המופלג המפורסם איש אלוקים הרב רבי מאיר זללה"ה אף כי לא בינת אדם לי, הכרתי מקצת מעשיו הטובים הגלויים לעיני כל, מהם ענוותנותו וצדקת פזרונו בישראל ומואסו בהבלי עולם ובבצע כסף וקיים בנפשו יהיו עניים בני ביתך זה ענין הגלוי ועיקר לכל, הנה דין זה גרמא שהרהיבוני רעיוני להתקרב אליו בחיי חיותו וזכיתי לראותו פעמיים כראות פני אלוקים.."
בסוף ימיו עבר לפתע מפרמישלאן למיקולייב הסמוכה, מטעם כמוס ומסתורי אותו לא גילה לעולם. נפטר בכ"ט אייר תר"י ונטמן בפרמשילאן. תורתו ותולדותיו בספרים אור המאיר, מרגניתא דרבי מאיר, פנים מאירים ואספקלריא המאירה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך