האדמו"ר מבעלזא: "עלינו להרבות באהבת חינם"
(צילום: מאת אני - שם, שימוש חופשי, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=905365)

חדשות

האדמו"ר מבעלזא: "עלינו להרבות באהבת חינם"

במכתב חיזוק מיוחד קרא האדמו"ר מבעלזא בעקבות האסון המחריד להרבות באהבת חינם, לנהוג כבוד זה לזה ולא להרבות שנאה ומחלוקת

   
האדמו"ר מבעלזא: "עלינו להרבות באהבת חינם"
(צילום: מאת אני - שם, שימוש חופשי, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=905365)
אא

בעקבות האסון הקשה במירון שטלטל את עם ישראל, קרא האדמו"ר מבעלזא במכתב שכתב להרבות באהבת חינם, לנהוג כבוד זה לזה ולא להרבות שנאה ומחלוקת.

"כמבואר בספרים הקדושים, שכל מטרת הצער והצרה, היא אך ורק כדי לעורר אותנו לתיקון המעשים ולתשובה".

"ולכן, כאשר גזרה רצונו ית"ש להביא עלינו צרה גדולה זו דייקא במקום ציון קדשו של התנא האלקי רשב"י וביום ל"ג בעומר שבו אנו נוהגים שמחה גדולה על שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, והיה זה להם בעוון שלא נהגו כבוד זה לזה (יבמות סב, ב), על כן סימנא מילתא היא, כי עלינו להתחזק בעניין זה דייקא,

להרבות באהבת חינם ולנהוג כבוד זה לזה, ולהקפיד יותר על ההנהגה שבין איש לרעהו שיהיה בכבוד הראוי ובמאור פנים ובעין טובה ובלב טוב, וח"ו שלא להרבות שנאה ומחלוקת והלבנת פנים, ולהתרחק מזה כמטחווי קשת".

לבקשת האדמו"ר אף יצאו לאורך השבוע משלחות מיוחדות ובראשם רבני ודייני קהל מחזיקי הדת של בעלזא לבתי המשפחות האבלות וניחמו בשליחות הרבי עם מסר מיוחד בשם האדמו"ר.

"זכיתם להוריד נשמות שהן הבנים של כל ישראל, הם נועדו להיות קרבן עולה על כל הדור, ובכך הרי הם הבנים של כולנו, אלא שהקב"ה בחר בכם להיות ההורים שישגיחו עליהם ויחנכו אותם כמו שצריך, מסרתם את הפקדון עם לב שבור אבל עם אמונה פשוטה ותמימה, שגם זה הוא חלק בלתי נפרד מהקרבת הקרבנות, מחשבות טהורות שאין בהם מחשבת פיגול, אשריכם שזכיתם לכך, ויהי רצון שלא ישמע עוד שוב ושבר אצלכם ואצל כל ישראל כל ימי חייכם, וכבר נזכה לגאולה השלימה ותחיית המתים במהרה בימינו אמן".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך