בעקבות האסון: מכתב נדיר ומשותף של שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה
(צילום:מאת Eli Cobin - Eli Cobin, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24630210)

חדשות

בעקבות האסון: מכתב נדיר ומשותף של שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה

האסון בו נהרגו 45 הרוגים בהר מירון, הוביל את שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה למכתב מאוחד. הרבנים כתבו: "לב יודע מרת נפשו בשל מה הסער הזה"

   
בעקבות האסון: מכתב נדיר ומשותף של שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה
(צילום:מאת Eli Cobin - Eli Cobin, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24630210)
אא

שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה יוצאים במכתב משותף בו הם קוראים לקיים יום עצרת תפילה וזעקה עולמי בערב ראש חודש סיון זאת לאחר האסון המחריד בו 45 איש פקדו את חייהם בהר מירון.

תחת הכותרת "ותעל שוועתם" כותבים חברי מועצות גדולי וחכמי התורה, "עת צרה היא ליעקב וממנה יושע, לב מי לא יחוד ולא יתפלץ בהישמע קול צווחה, בהתרגש עלינו צרה משונה, עת במיתה משונה נמצאו מ"ה הרוגים, מטובי בניה של היהדות הנאמנה, ביומא דהילולא דרשב"י סמוך ונראה לציונו הקדוש".

עוד כותבים חברי המועצות, "והנה, חובתנו הקדושה בעת הזאת שכל יחיד יפשפש במעשיו הצריכים תיקון, הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו, לשוב אל אבינו שבשמים בתשובה שלימה ולב יודע מרת נפשו בשל מה הסער הזה".

כאן קוראים גדולי ישראל במכתבם המשותף והנדיר, "על כן אנו קוראים בזה לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר, בארץ הקודש ובגולה לקיים יום תפילה וזעקה עולמי ביום שלישי ער"ח סיוון תשפ"א אשר בו יתאספו יחדיו כל בית ישראל, איש על מחנהו ואיש על דגלו – כל אחד ע"פ הוראות רבותיו,

בכל מקומות מושבותיהם, לזעוק, להריע ולהתחנן לפני המלך, לשוב אליו בתשובה שלימה, למען יעביר חרון אף מלפניו ויאמר למלאך המשחית הרף, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו בגבולות כל ישראל ויאמר די לצרותינו".

את מכתבם מסיימים גדולי ישראל, "ובזכות תפילותינו ותשובותינו שיעלו לפני כסא הכבוד ויחיש רב סליחות ובעל הרחמים ישועת עולמים לעמו ישראל ונזכה לביאת גואל צדק ולבנין תפאארתנו בב"א".
המכתב של שלושת חכמי התורה

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך