קדוש ונורא: התפילין של גדול הדור מרן החזון איש
(צילום: בית מכירות ווינרס)

גדולי ישראל

קדוש ונורא: התפילין של גדול הדור מרן החזון איש

זוג תפילין מיוחדות וגדולות, עשויות מעור בהמה דקה, כולל רצועות התפילין של יד ושל ראש (התפילין בשלמותם - אך ללא הפרשיות). אותן הניח במשך עשרות בשנים מרן החזון איש.

   
קדוש ונורא: התפילין של גדול הדור מרן החזון איש
(צילום: בית מכירות ווינרס)
אא

קדוש ונורא!! התפילין של גדול הדור מרן החזון איש

"ומשפע מצות תפילין יתמשך עלי... חיים ארוכים ושפע קודש"

זוג תפילין מיוחדות וגדולות, עשויות מעור בהמה דקה, כולל רצועות התפילין של יד ושל ראש (התפילין בשלמותם - אך ללא הפרשיות). אותן הניח במשך עשרות בשנים מרן החזון איש. ניכר על התפילין סימני השימוש מהשנים הרבות בהן הניח אותן החזון איש - אך הבתים וודאי מהודרים לשימוש, שהרי בפעם האחרונה שהניחן החזון איש הן היו במצבן כהיום.

לפנינו חפץ סגולה ושמירה נדיר בחשיבותו, בו נקשר והתייחד גדול הדור עם בוראו מדי יום ביומו במשך רוב שנות חייו, ואותם קשר מדי יום על ידו הקדושה נגד ליבו - ליבם של ישראל ועל ראשו נגד מוחו הכביר, עת שפך את נפשו בתפילותיו המפורסמות בהן הגיע להתפשטות הגשמיות, כמפורסם, ובהן פעל את ישועותיו ומופתיו למעלה מדרך הטבע כאחד מן הקדמונים .

(צילום: בית מכירות ווינרס)

התפילין שלפנינו שיוצרו בליטא, עשויות מעור בהמה דקה כפי שהיה נהוג בדורות עברו (כיום, עם התפתחות הטכנולוגיה מייצרים את התפילין מעור בהמות גסות). בערוב ימיו של החזון איש, לאחר שעלה לארץ ישראל החליפן בתפילין חדשות מעור בהמה גסה, ואת התפילין שלפנינו נתן במתנה לנאמן ביתו רבי אברהם הורביץ ששמרם באוצרותיו, כמפורט באישור החתום המצורף לפריט.

וכה מספר רבי אברהם הורוויץ בספרו 'ארחות רבינו' (א, עמ' פא; מצורף צילום) אודות התפילין שלפנינו: "בחו"ל ובזמן הראשון לבואו לארץ הניח מרן החזו"א תפילין מעור בהמה דקה מעור אחד. הם היו קצת יותר גדולות מהתפילין הנ"ל שהניח בארץ. לאחר שבא מרן לארץ הזמין בתים מעור של גסות ופרשיות חדשות... ואח"כ קבלתי ממרן את התפילין הדקות של מרן מחו"ל עם הרצועות." 

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך