רשות הטבע והגנים נחרצים: נאשר רחצה נפרדת אצלנו
(צילום: Dmitriy Feldman svarshik/shutterstock)

חדשות

רשות הטבע והגנים נחרצים: נאשר רחצה נפרדת אצלנו

עו"ד אופיר בר-טל, היועץ המשפטי של רשות הטבע והגנים, טוען כי לא מדובר באפליה או הדרה האסורה על פי חוק

   
רשות הטבע והגנים נחרצים: נאשר רחצה נפרדת אצלנו
(צילום: Dmitriy Feldman svarshik/shutterstock)
אא

רשות הטבע והגנים: “בראשית הדברים נציין כי אנו סבורים כי קביעת שעות לרחצה נפרדת בצורה מידתית וסבירה, תוך מזעור הפגיעה בציבור שאינו מעוניין בה למינימום, אינה מהווה פגיעה בעקרון השוויון, ומשכך אינו מצריך הסמכה חוקית מפורשת להפרדה זו בחקיקה ראשית”.

בר טל מציין, כי החוק מאפשר קיום של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים – “ובלבד שההפרדה מוצדקת”.

"ייתכנו הקשרים מיוחדים בהם תתאפשר הפרדה מגדרית, לתכליות ציבוריות מסוימות, ובלבד שההפרדה מקיימת את אמות המידה החוקתיות”.

הם ממשיכים: “מדובר בפעילות שרק אם תתקיים בהפרדה תאפשר לציבור הנמנע מרחצה שאינה נפרדת ליהנות ממשאבי הטבע הציבורים הללו”.

“מדובר בשעות מועטות באופן משמעותי ומובהק ביחס לשעות הפעילות הרגילות של אתרי הרשות, וכן קיימת לציבור שאינו חפץ בהפרדה, אלטרנטיבה ממש במקום עצמו. משכך, צרכי הציבור העלול להיפגע מפעילות נפרדת זו נותרים כמעט ללא כל פגיעה, או לכל היותר פגיעה מינורית וקלושה”.

"שעה שנשמרת הקפדה זו על המידתיות והסבירות, תוך שמירה על עקרון השוויון המאפשר גם לציבור המעוניין ברחצה נפרדת וגם לציבור שאינו מעוניין בה להמשיך וליהנות מהמשאב הציבורי המופעל על ידי הרשות לטובת הציבור, איננו סבורים כי מדובר בהפליה והפרדה האסורים על פי חוק, וממילא אין נדרשת הסמכה חוקית מפורשת כדי להתירה”.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך