משלים או מפטיר – מה עדיף?
(צילום: John Theodor/shutterstock)

יהדות

משלים או מפטיר – מה עדיף?

עליה לתורה לכשעצמה יש בה עילוי נשמה גדול למנוח, אולם איזו עליה עדיף לעלות? ואימתי מוטל על קרובי המנוח לעלות לתורה? וגם, מה יעשו הקהל בשעת קריאת המפטיר?

   
משלים או מפטיר – מה עדיף?
(צילום: John Theodor/shutterstock)
אא

בספר 'מקדש מלך' על הזוהר (פרשת ויקהל דף רטו ע"ב) מבואר על פי מדרש הנעלם, שעליית מפטיר עדיפה מעליית משלים, שיש בה תועלת ונחת רוח לנפטר יותר מעליית משלים, ואפילו שאין קדיש למפטיר. וכך נוקטים רבינו ה'בן איש חי' (שנה ב' פר' תולדות אות כא) ומרן הגר"ע יוסף (חזו"ע אבילות ח"ג עמ' קצט).

ולכן בשבת שלפני יום הפטירה נכון לעלות עליית מפטיר, והיא עדיפא מעליית משלים. והוא הדין בשבת שחל בה יום השנה. וכך גם בכל שבתות השנה לאבל תוך שנים עשר חודש על אב ואם.

לאחר ברכות ההפטרה האחרונות, יש לומר השכבה.

אולם בפוסקים מובאת הסתייגות חשובה, והיא, שרק למי שבקי בקריאת ההפטרה בדקדוקיה וטעמיה הוא שיש לו לעלות עליית מפטיר.

בשעה שהבעל קורא מקריא את ההפטרה, על הקהל לקרוא עמו ההפטרה בלחש, ולא יגביהו קולם. ולא די לשמוע בלבד, אלא יש לקראה בלחש עם הבעל קורא, בניגוד לקריאת התורה שדי בשמיעתה בלבד. כך כותב המגן אברהם (רפד, ה) בשם רבינו האר"י ז"ל.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך