פרשת אמור- אז מה יש בפרשה?
הרב עמיהוד סלומון דקה מפרשת אמור(צילום: ParkyJ/shutterstock)

לקראת שבת

פרשת אמור- אז מה יש בפרשה?

פָּרָשַׁת אֱמֹר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ד, פסוק כ"ג.

   
פרשת אמור- אז מה יש בפרשה?
הרב עמיהוד סלומון דקה מפרשת אמור(צילום: ParkyJ/shutterstock)
אא
הרב עמיהוד סלומון דקה מפרשת אמור(צילום: ParkyJ/shutterstock)

נושאי הפרשה:

- סקילת המקלל
- איסורים על הכהנים
- הלכות העוסקות בקדושת הכהן, בין השאר הנשים שאסור להם לשאת והאיסור להיטמא למתים.
- איסורים מיוחדים החלים על הכהן הגדול.
- המומים הפוסלים כהן מלשרת במקדש.
- הגבלות על קורבנות ומקריבים
- האיסור החל על טמאים להקריב קורבנות ולאכול קודשים, והאיסור על זרים שאינם כוהנים לאכול מבשר הקורבנות.
- רשימה של מומים הפוסלים את הקורבן, וכן תנאים נוספים לכשרות בהמה לקורבן, בהם מצוות 'אותו ואת בנו'.
- חגים ומנורת התמיד
- פרשת המועדות: פירוט של כל חגי ישראל והמצוות המיוחדות לכל חג וחג.
- ציווי על הדלקת נר התמיד במנורה ועל לחם הפנים.
- אלימות במחנה
- פרשת המקלל - סיפור על ריב בין שני אנשים, בן האישה הישראלית, שלומית בת דברי ממטה דן וריבו עם איש ישראלי במחנה ישראל, ועונשו של בן האישה הישראלית, שקילל את השם.
- דיני מכה אדם ומכה בהמה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך