תגלית: ״עצת הצדיק״ לכל מי שלא יכול להגיע לציון הרשב״י
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

ל"ג בעומר

תגלית: ״עצת הצדיק״ לכל מי שלא יכול להגיע לציון הרשב״י

תגלית מדהימה בשם המוהרא״ש: מה יעשה מי שאינו יכול להגיע למירון? ואיך יכול לקשר עצמו אל רבי שמעון בר יוחאי ולהגשים כל משאלות לבו לטובה כפי שמובא בספר מאור עיניים?

   
תגלית: ״עצת הצדיק״ לכל מי שלא יכול להגיע לציון הרשב״י
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

בשם מוהרא״ש ״ שיחות ל״ג בעומר (הצדיק מיבניאל) זצק״ל. 
דבר הפלא ופלא רואים במירון שכל נשמות ישראל , מן הגדולים עד הקטנים רבנים ואדמורי״ם , חסידים ומתנגדים , אשכנזים וספרדים כולנו באים למרון,

כי לצדיקים הגדולים יש שפה לכל אחד, וכמובא לשון נורא בספר  ״ בית אהרן ״ להרב הקדוש רבי אהרן מקארלין זי״ע ״ כמו שהשם יתברך  לכל , כך רבי שמעון יוחאי לכל אפילו לפחותים״ רואים מזה שכל יהודי יכול לקבל חיות מרבי שמעון בר יוחאי , ולכן נוסעים כל כך הרבה יהודים לציון שלו ופועלים שם כל טוב.

גם מי שאינו יכול להגיע למירון מאיזה סיבה יכול לקשר עצמו ממקום שהוא נמצא אל רבי שמעון בר יוחאי ולפעול כל משאלות לבו לטובה , העיקר שישב באיזה פינה צנועה ולקשר עצמו אל רבי שמעון בר יוחאי, כי התפשטות הצדיק בכל העולם כולו ובמקום שלומדים תורתו שם הוא נמצא ובפרט אם יושבים על יד אחד מספרי הזוהר הקדוש , הרי הישיבה ליד הספר נחשב כהשתטחות על קברו וזאת בשם הבעל שם טוב הקדוש, כפי שמובא בסוף ספר מאור עיניים רבי מנחם נחום טשארנאביל תלמיד הבעש״ט 

(בסוף הספר בלקוטי ״ישמח לב״ על מסכת שבת) ועוד שלומדים דברי הצדיק הדבורים מהספר נקראים ״אתדבקות רוחא ברוחא״ ומחיה המוחין של אותו הצדיק שלכך אמרו ״ שפתותיו דובבות בקבר״ (מסכת יבמות מז) דבר שמועה בעולם הזה דאמר רבי יוחנן משום רשב״י כל ת״ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר.

בנוסף מובא בספר ליקוטי מוהר״ן (סימן קצ״ב) פניו ושכלו ונשמתו של הצדיק נמצא בתוך ספרו כי הדבורים והאותיות הנרשמין ומצוירים בספר הם שכל הצדיק ונשמתו וכ״ו נמצא שיש בכל ספר הזוהר דמותו ודיוקונו של הצדיק ! אחים יקרים ואהובים נמצא שכל יהודי שגורס או לומד בזוהר הקדוש מכל נקודה בעולם מתקשר לנשמתו ויהיה נחשב כאילו משתטח על קברו ממש. 

נוהגים להדליק נרות נוספים באמצא לימוד הזוהר התפילות התחנונים והבקשות בלילה קדוש זה והמנהג ליל ל״ג בעומר אחר ערבית מדליקין נרות לאבות: אברהם ,יצחק ויעקב ,לאדם הראשון ורחל אימנו עליהם השלום ,רשב״י ורבי אלעזר בנו , רבי עקיבא רבם של ישראל, וחמשת תלמידיו רבי מאיר, רבי יהודה, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יוסי ורבי נחמיה. וכן תלמידי רבן יוחנן בן זכאי רבי אליעזר הגדול, רבי יהושוע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל.  
כן הוא על פי מנהג חסידי קהילת חסידי״בית לא״

יהי רצון שהקב״ה יקבל תפילתינו בזכות אבותינו הקדושים והצדיקים ונזכה לגאולתינו ולבית מקדשינו במהרה! אמן. 

המצפה לגאולה, קדוסי ארז

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך