גדולי הפוסקים במכתב לקראת כניסת אלפים לציון שמעון הצדיק - מזהירים מפני כניסת כהנים
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

חדשות

לקראת הילולת רשב"י: גדולי הפוסקים מזהירים

במכתבם של הרבנים נכתב כי "אין לכהנים להיכנס למבנה זה שבקלות נכשלים הכהנים בכניסתם שם באיסורי טומאת כהנים"

   
גדולי הפוסקים במכתב לקראת כניסת אלפים לציון שמעון הצדיק - מזהירים מפני כניסת כהנים
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

גדולי הפוסקים מכל החוגים יצאו במכתב המזהיר מפני עליית כהנים לקברו של שמעון הצדיק ביום הילולת רבי שמעון בר יוחאי השבוע בל"ג בעומר

במכתבם כתבו הרבנים: "יש לעורר ולהזהיר כהנים מפני המכשול המצוי במבנה קבר שמעון הצדיק זיע"א ואף שעשו ליד מקום הציון חריץ לחציצה אין לכהנים להיכנס למבנה זה שבקלות נכשלים הכהנים בכניסתם שם באיסורי טומאת כהנים. ובפרט בזמן צפיפות האנשים כל''ג בעומר וכדומה שעל ידי כל דבר שנמצא תחת החריץ כסא או ספסל ואפילו ע"י אדם הנמצאים מתחת לחריץ מחבר לכל המקום ונעשה אהל המת רח"ל".

"וגם הישראלים מחויבים לדאוג ולהפריש הכהנים מאיסור זה, וכן ישראל הנמצא או מניח דבר המאהיל תחת החריץ הרי הוא מטמא את הכהנים ועובר באיסור דאורייתא. וכתב הרמב"ם ישראל המטמא כהן לוקה וה"ה בכל זה בקבר התנא הקדוש ר' יהודה בר אלעי זיע"א".

על המכתב חתומים גדולי פוסקי ההלכה מכל החוגים: הרב הראשי הראש"ל הגר"י יוסף, הגאון רבי עזריאל אויערבך, הגאון רבי בן ציון הכהן קוק והגאון רבי נתן הכהן קופשיץ מהעדה החרדית.

נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה חכם שלום כהן חתם על המכתב והוסיף בכתב ידו "נאמנים עלי דברי הרבנים הנ"ל, ע"כ גם אני מצטרף לכל הכתוב כאן שעל הכהנים להזהר בזה בפרט שאנו בפרשת אמור המזהירה על טומאת כהנים החותם בטהרה שלום כהן". 


תלמידו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הפוסק הגאון רבי בן ציון קוק כתב: "שמעתי במפורש ממרן רבינו הגאון ר' יוסף שלום אלישיב זצוקלה"ה אודות מבנה הקבר שמעון הצדיק, שאמר בפשיטות שאסור לכהן להיכנס באותה שעה שעומד אדם תחת החריץ, ובאהע''ח כיהודה ועוד לקרא בן ציון הכהן קוק".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך