תרומות
סגולה לכל הישועות: היום ההילולה של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע’’א
(צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

סגולות

סגולה לכל הישועות: היום ההילולה של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע’’א

הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א בתפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה. ביקש שכל אחד מעם ישראל ידליק נר לכבוד הצדיק ויפריש צדקה ויאמר נוסח תפילה זאת ויראה נסים ונפלאות.

   
סגולה לכל הישועות: היום ההילולה של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע’’א
(צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא

הריני מנדב מעות (נותן) לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס
כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (…יפרט כל בקשה שהיא).

אלהא דמאיר ענני,

אלהא דמאיר ענני,

אלהא דמאיר ענני.

אקרא לאלוקים עליון לקל גומר עלי. חנני ה’ כי אליך אקרא כל היום.
עזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.
עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי.

ויהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת את תפלות הצדיקים, ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, וכשם ששמעת את תפילת עבדך רבי מאיר, ועשית עמו נסים ונפלאות.. כן תרחם עלינו בעניינו, ותהא נא שעה זו שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי (פלוני/ת בן/בת פלונית) נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, ותשמע תפילת עבדך ביום הזה (…כאן יפרט בקשתו המיוחדת במילים כל אחד במילים שלה/ו)

ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לחן ולחסד ולרחמים, ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך (ובפרט לחולה פלוני/ת בן/ת פלונית) ותזמין לנו פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה, מעתה ועד עולם אמן סלה.

למסירת שמות לברכה לחצו כאן >>> https://rashbi.vp4.me/2000

עוד כתבות שיעניינו אותך