לכבוד יום הילולה: מס’ אמרות מרתקות של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
קבר הרשב"י במירון|(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

גדולי ישראל

לכבוד יום הילולה: מס’ אמרות מרתקות של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

אמרות נפלאות של התנא האלוקי - רבי שמעון בר יוחאי - מרחבי התלמוד, המדרשים והזוהר, לכבוד יום ההילולה בל"ג בעומר

   
לכבוד יום הילולה: מס’ אמרות מרתקות של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
קבר הרשב"י במירון|(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

מס' אמרות של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א:
1 - "היה אומר, שלשה כתרים הם: כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן". (אבות פ"ד י"ב)

2 - "שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין, אלו הן: תורה וא"י ועוה"ב".  (ברכות ה)

3 - "אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה, איבד את הראשונות; ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו". (קדושין מ)

4 - "כל המתגאה הוא בעיניו כעובד עבודה זרה". (סוטה ד)

5 - "כל המלבין פני חברו ברבים, מוטב שהפיל עצמו לתוך כבשן האש". (ברכות מ"ג:)

6 - "מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו שנאמר פני ילכו והנחותי לך" (שם)

7 - "מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך הוא עד שבאתה לאה והודתו שנאמר הפעם אודה את ה'".

8 - "קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג" (שם)

9 - "מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללין" (שם)

10 - "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (נדרים מט ע"ב)

11 - "גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלוקיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלוקיך".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך