X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
בכירי רבני חב"ד מצהירים במכתב שהם מתנגדים לעלות להר הבית
(צילום: ArtMediaFactory/shutterstock/David Cohen 156)

חדשות

בכירי רבני חב"ד מצהירים במכתב שהם מתנגדים לעלות להר הבית

בכירי רבני חב"ד יצאו במכתב חריף נגד ח"כ איתמר בן גביר מהציונות הדתית בעקבות עלייתו בפומבי להר הבית, דבר אשר נאסר על ידי גדולי ישראל

   
בכירי רבני חב"ד מצהירים במכתב שהם מתנגדים לעלות להר הבית
(צילום: ArtMediaFactory/shutterstock/David Cohen 156)
אא

בכירי רבני חב"ד הוציאו מכתב חריף נגד חבר הכנסת, איתמר בן גביר מהציונות הדתית, זאת בעקבות התרסתו נגד הוראת גדולי ישראל והעלייה בפרהסיא להר הבית, דבר אשר נאסר על ידי כל גדולי ישראל.

"לכבוד חבר הכנסת איתמר בן גביר שיחי'. נצטערנו וכאבנו לשמוע שכבודו נכנס, בפרסום ובפומבי, להר הבית, דבר שנאסר על ידי כל גדולי ישראל".

"גם כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל הביע את התנגדותו הנחרצת לכך, וכפי שכתב בכתב ידו: "הנני בכל התוקף נגד ההעלאה על סדר היום [את] שאלת היתר העליה על הר הבית, כי תיכף ומיד להתחלת השקלא וטריא בזה – יעלו לשם כמה וכמה, ולמקומות שאיסורן ודאי, רחמנא ליצלן, ומספרם ילך ויגדל רחמנא ליצלן. וכל האזהרות בזה (באם תבואנה) ילבו את היצרים ויוסיפו מספר העולים הנ”ל. וכל מי שיעשה בזה, ופשיטא העולה בפועל יותר מעלית זקני ירושלים (תרתי משמע: יראה שלם) ידו במעל – עליית כל הנ"ל".

"אנו מבקשים מכבודו לבל ישוב עוד לעשות כדבר הזה, ומזהירים את כב' ואת הציבור מאיסור חמור זה. אל יהא דבר זה קל בעיניכם, דעו נא כי טומאת מקדש חמורה עד מאד, וכלשון התוספתא בפ"א דשבועות ה"ב: "היה ר"ש אומר, קשה טומאת מקדש וקודשיו מכל עבירות שבתורה, שכל עבירות שבתורה מתכפרות בשעיר אחת, וטומאת מקדש וקודשיו מתכפרת בל"ב שעירין…".

"וה' יתברך ישלח לנו את הגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש".

על המכתב חתמו הרב דוד מאיר דרוקמן – רב העיר קריית מוצקין, הרב יוסף יצחק הבלין – רב קהילת חב"ד ברמת שלמה, והרב יעקב הלוי הורוביץ – משפיע קהילת חב"ד ראשון לציון.

מצורפת תמונת המכתב:

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך