תרומות
חשיפה נדירה: הצצה לחדרו של המקובל הקדוש, הרב דניאל פריש זצ"ל בעל המתוק מדבש
רבינו בתפילת שחרית|(צילום ווידאו: יוסף בלו)

גדולי ישראל

בלעדי לערוץ 2000: חשיפה נדירה על ידי מזכה הרבים ארז קדוסי

בלעדי לערוץ 2000: הצצה נדירה לחדרו של המקובל הקדוש, הרב דניאל פריש זצ"ל בעל המתוק מדבש אשר חיבר פירוש פשטני ועמוק לזוהר הקדוש. בעת ביקורנו נצלול לתוך ביתו, נגלה את החפצים הקדושים אשר שימשו אותו בעת ששהה בעולמות התחתונים, ומסר את נפשו למען תורת עמ"י.

   
חשיפה נדירה: הצצה לחדרו של המקובל הקדוש, הרב דניאל פריש זצ"ל בעל המתוק מדבש
רבינו בתפילת שחרית|(צילום ווידאו: יוסף בלו)
אא
רבינו בתפילת שחרית|(צילום ווידאו: יוסף בלו)

מספר עובדות קצרות על ״בעל המתוק מדבש״:              
1. נולד בעירה נאנש שבהונגריה, בתאריך ז שבט התרצ״ה לאמו הצדיקה שרה ולרב נפתלי הירצקא    
2. נפטר יד שבט התשס״ה נטמן בהר הזיתים ירושלים. אחד מתלמידיו רמז  לאחר פטירת הצדיק:״ יד שבט ראשי תיבות : דניאל בן שרה יצא טהור.
3. חיבר בסיעתא דישמיא: כ״ג כרכים עם ביאור בשם ״מתוק מדבש״ על הזוהר הקדוש.
4. בהיותו בגיל שלוש שנים בלבד נפטרה אמו (דבש ר״ת דניאל בן שרה).                        
5. העידה אימו הצדקת, שרה ע״ה, בשם סבה שלחש באוזנה כי היא עתידה להוליד בן וביקש ממנה שתעניק לו את השם דניאל, כשמו של הסב  ויהיה זה עבורו טובה גדולה. 

רבינו עם בנו רבי משה שליט״א
6. בגיל תשע שנים בלבד נלקח בידי הנאצים ימח״ש, ומתאר רבנו שהיה ברכבת בדרך לאוישויץ לכיוון עשן המשרפות !
הרב העיד בעצמו שהרכבת נעצרה במשך מספר שעות ולאחר מכן הרכבת החלה לנסוע בכיון ההפוך חזרה להונגריה! וכך ניצל ממוות! וזו לשונו: ״אילו יאמרו כי המסילות הופצצו ואילו יאמרו שהשווצרים גאלו ואני אומר כי ריבונו של עולם לא חפץ שנגיע לשם״ עכ״ל.  

     

7. עלה בדך נס לארץ ישראל, הגיע באוניה לחיפה ומשם לירושלים וקבע שם את מקומו, במאה שערים, בחסידות תולדות אהרון.
8.  אחרי שלמד בדביקות ותמידות ש״ס שולחן ערוך בן איש חי כף החיים ועוד. ואף לימד תשב״ר ולימד אברכים ובעלי בתים. למד תורת הנסתר בישיבת המקובלים שער השמיים.  

רבינו עם דורש לתשב״ר                       
9. עשרים ואחת שנים חיבר כג כרכים עם ביאור ״מתוק מדבש״ משנת התשמ״א עד התשס״ב .      
10. ביום שיצא לאור ספר שערי זוהר  התשס״ה שמח שמחה גדולה ובאותו היום מסר נשמתו הטהורה לבורא יתברך בקריאת שמע ישראל.
11. נפטר בקדושה וטהרה בגיל שבעים שנה ושמונה ימים ״ הקב״ה משלים שנותיהם של צדיקים״ מיום המילה שלו, חי בדיוק שבעים שנה!    
12. העיד על עצמו:״ דניאל ״ אותיות דל- אני / דל - אין / 
מכאן אנו רואים כי ברח מן הכבוד ואף לא רצה לכתוב את שמו על חיבוריו הקדושים. רק לאחר שאמרו לו כי חייבים לדעת את שם המחבר, התרצה וכתב את שמו, ועוד הוסיף בענוותנותו: ״אם ימצאו הלומדים טעות בביאור ידעו מי חיבר״.
13. זכה להאיר את עיניהם וליבם של ישראל בשלל חיבוריו הגדולים והמאלפים שהפיץ בכרם בית ישראל ובמסירות נפשו למען נפשות ישראל.
יהי רצון שבזכות דמותו של הצדיק שתמיד ראה לנגד עיניו את השם יתברך נזכה כולנו ללכת בדרכו גם אם הניסיונות קשים. תמיד נזכור לאן יהודי יכול להגיע ואיזה חיי עולם יכול לבנות.

הפרוכת על ציונו של הרשב״י במירון שם התפלל ולמד
ובזכות הזוהר הקדוש של רשב״י נזכה לגאולה במהרה בימנו אמן ואמן!

עוד כתבות שיעניינו אותך