X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
אם רב אחד פסק כך והרב השני פסק אחרת, למי צריך להקשיב? הראשל"צ הרב יצחק יוסף עונה
הראשל"צ הרב יצחק יוסף

יהדות

אם רב אחד פסק כך והרב השני פסק אחרת, למי צריך להקשיב? הראשל"צ הרב יצחק יוסף עונה

הרב הגאון יצחק יוסף השתתף בשבוע שעבר ביום שכולו תורה בערוץ 2000, ושם התייחס הרב למחלוקות בין תלמידי חכמים . לדעת איזה פוסק צריך ללכת ? צפו

   
אם רב אחד פסק כך והרב השני פסק אחרת, למי צריך להקשיב? הראשל"צ הרב יצחק יוסף עונה
הראשל"צ הרב יצחק יוסף
אא
הראשל"צ הרב יצחק יוסף

יש שתי גמרות מעניינות. האחת אומרת שאסור לאדם ללכת תמיד אחרי אלו שמקלים וגם לא אחרי אלו שמחמירים אלא הכל לפי העניין. השאלה איך אפשר לדעת את הדרך בין בית הלל שבדרך כלל מקלים לבית שמאי שבדרך כלל מחמירים?

הגמרא בדף ז' עמוד א' במסכת עבודה זרה מסבירה- מי שגדול בחכה ומניין. חכמה הכוונה היא בקיאות בש"ס, פוסקים, ראשונים, אחרונים, רמב"ם, שו"ע, בית יוסף, שו"ים ועוד ומי שיש לו את הכי הרבה ידע זה מעולה. 

צריך גם לבחון את עניין הכמות. מניין זה לא כמות שנים אלא תלמידים. הסיבה היא שדברי תורה מתחדדים ככל שיש לרב יותר תלמידים כי הם מקשים עליו ועל החידושים שלו.

כמובן שאם יש 2 תלמידי חכמים ששווים בקומתם הרוחנית מהבחינות שהזכרנו והם חולקים לגבי משהו האם מותר או אסור, אז צריך לבדוק אם זה ספק מדאורייתא או ספק מדרבנן. לגבי זה יש הוראות בהלכה כיצד לנהוג לגבי חומרא וקולא.

אגב הרבה רבנים מוציאים ספרים, השאלה אם לומדים בהם. צריך לעיין בדברים.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך