הדף היומי: מסכת יומא דף ב’- מתחילים! הצטרפו ללימוד המרתק!
הרב יוסף פנחס אקרב | מסכת יומא, א’ אייר

מסכת יומא

הדף היומי: מסכת יומא דף ב’- מתחילים! הצטרפו ללימוד המרתק!

הצטרפו ללימוד הדף היומי במסכת המרתקת והחשובה יומא העוסקת בעבודת הכהן הגדול במקדש ביום הקדוש ביותר בשנה לעם היהודי - יום הכיפורים

   
הדף היומי: מסכת יומא דף ב’- מתחילים! הצטרפו ללימוד המרתק!
הרב יוסף פנחס אקרב | מסכת יומא, א’ אייר
אא
הרב יוסף פנחס אקרב | מסכת יומא, א’ אייר

דף ב עמוד א
* שבעת הפרקים הראשונים של המסכת עוסקים בתיאור סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים בבית המקדש, והפרק השמיני עוסק בהלכות הצום ובענייני התשובה והכפרה.
* הפרק הראשון מתאר את הכנות הכהן הגדול לעבודתו ביום הכיפורים.
* טבול יום כשר בפרה.
* "בירה" - לדעת רבי יוחנן: מקום היה בהר הבית ושמו בירה, לדעת ריש לקיש: כל המקדש כולו קרוי בירה.
* הגמרא מבררת (במשך שני דפים) מה המקור לכך שמפרישים את הכהן הגדול קודם יום הכיפורים ואת הכהן השורף את הפרה קודם שריפת הפרה שבעה ימים.

דף ב עמוד ב
* הגמרא מבררת מדוע דורשים גזירה שוה של "צוה" ממילואים לפרה אדומה ולא ממילואים ליום הכיפורים או לקרבנות.
* הגמרא מבררת מנין שתיבת "לכפר" האמורה במילואים מלמדת על כפרת יום הכיפורים ולא על כפרת שאר הקרבנות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך