X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
סגולה נדירה מאת רבי מאיר בעל הנס: כך מובא בספרים הקדושים
קברו של ר’ מאיר בעל הנס בטבריה|(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

סגולות

סגולה נדירה מאת רבי מאיר בעל הנס: כך מובא בספרים הקדושים

בי"ד באייר, חל יום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס, איך מבצעים את הסגולה החשובה המובאת משמו? קראו, עשו, ותראו ישועות ונפלאות

   
סגולה נדירה מאת רבי מאיר בעל הנס: כך מובא בספרים הקדושים
קברו של ר’ מאיר בעל הנס בטבריה|(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

בספר 'טבור הארץ' מובא כך: "רבי מאיר בעל הנס הוא ר' מאיר התנא... ולזאת קראוהו בעל הנס, לפי שזכותו עצומה מאד לעשות לנו נסים ונפלאות בכל הפרטים, וממנו נלקח לומר 'אלקא דמאיר עננו'".

ב'בן איש חי': "יש ענין להדליק נר לכבוד ר' מאיר בא' טבת". החיד"א בספרו "פתח עיניים" כתב: "וישראל קדושים נוהגים בכל תפוצות ישראל, אם יארע ח"ו גניבה ואבידה ובכל עת צרה וחולי ומכאוב ר"ל, נודרים שמן או מעות על קברו ואומרים 'אלקא דמאיר ענני' והוא יענם ויפלטם".

הסגולה הידועה נעשית באופן הבא: יש להפריש סכום לצדקה, או להדליק נר, ולומר 3 פעמים: "אלקא דמאיר ענני". בכך פונים בתפילה לקדוש ברוך הוא בלבד, שיעזור לנו.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך